Testy z letectva on-line

Spojovací predpis X72 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis X72. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
DUPLEX

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva naraz v oboch smeroch

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva striedavo len v jednom smere

ani jedno z uvedených

Otázka č. 2
Simplexné spojenie

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva naraz v oboch smeroch

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva striedavo len v jednom smere

ani jedno z uvedených

Otázka č. 3
Číslo 800 sa slovami vysiela

osem nula nula

osem sto

osem stovák

Otázka č. 4
Číslo 2 000 sa slovami vysiela

dva tisíc

dva nula nula nula

dva tyšic

Otázka č. 5
Číslo 17 000 sa slovami vysiela

jeden sedem nula nula nula

jeden sedem tisíc

sedemnásť tisíc

Otázka č. 6
Číslo 25 400 sa slovami vysiela

dva päť štyri nula nula

dva päť tisíc štyri nula nula

dva päť tisíc štyri sto

Otázka č. 7
Číslo 200, 5 sa slovami vysiela

dve sto čiara päť

dva nula nula čiara päť

dva nula nula celá päť

Otázka č. 8
Číslo 18 900 sa slovami vysiela

jeden osem deväť nula nula

jeden osem tisíc deväť sto

osemnásť tisíc deväť sto

Otázka č. 9
Číslo (nie frekvencia) 100, 725 sa slovami vysiela

jeden sto čiarka sedem dva päť

jeden nula nula čiarka sedem dva päť

sto čiarka sedemstodvadsať päť

Otázka č. 10
Rýchlosť hovoru pri RTF spojení nemá prevyšovať

50 slov za minútu

80 slov za minútu

100 slov za minútu

Otázka č. 11
Vyberte správnu skratku pre "Letiskový maják"

ABN

ABM

AD

Otázka č. 12
Vyberte správnu skratku pre "Lietadlo"

ACL

ACFT

ACN

Otázka č. 13
Vyberte správnu skratku pre "Letisko"

AC

AD

ACL

Otázka č. 14
Vyberte správnu skratku pre "Nad úrovňou zeme"

GND

AGA

AGL

Otázka č. 15
Vyberte správnu skratku pre "Zem"

GND

AGL

GS

Otázka č. 16
Vyberte správnu skratku pre "Správa o pristátí"

APR

ARR

BCN

Otázka č. 17
Vyberte správnu skratku pre "Stúpajte do... " "Stúpam do... "

AMS

BFR

ASC

Otázka č. 18
Vyberte správnu skratku pre "Automatická informačná služba koncovej riadenej oblasti"

ATIS

ATTN

DRSN

Otázka č. 19
Vyberte správnu skratku pre "Riadený okrsok"

DOM

CTR

CPL

Otázka č. 20
Vyberte správnu skratku pre "Klesajte do... " "Klesám do... "

MOC

DES

DEST