Testy z letectva on-line

Aerodynamika Y67 - letecký test
(12 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika Y67. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Polára profilu je na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 2
Za základné rozdelenie letových vlastností považujeme delenie na

a) stabilitu s pevným a voľným riadením

b) stabilitu a riaditeľnosť

c) statickú a dynamickú stabilitu

Otázka č. 3
Pohonná jednotka je schopná na rôzne režimy letu dodať tzv. využiteľný výkon, ktorý je daný vzťahom (Tv - využiteľný ťah pohonnej jednotky, Tp - potrebný ťah, v - rýchlosť letu)

a) Pv = Tv. v

b) Pv = Tp. v

c) Pv = Tv. v2

Otázka č. 4
Pri lete nízka nad zemou vzniká tzv. prízemný efekt, ktorý spôsobí, že sa

a) indukovaný odpor lietadla zmenší

b) vztlak lietadla zväčší

c) indukovaný odpor lietadla zväčší

Otázka č. 5
Sila je definovaná

a) sila F = v. t (m)

b) sila F = m. a (N)

c) sila F = m. g (N)

Otázka č. 6
Časti štartu sú

a) rozbeh, vzlet, stúpanie

b) rozbeh, odpútanie, rozlet, prechod, stúpanie

c) rozbeh, odpútanie, prechod, stúpanie

Otázka č. 7
Geometrické skrútenie krídla je dané

a) uhlom medzi smerom nulového vztlaku v strede a na konci krídla

b) uhlom medzi tetivami v strede a na konci krídla

c) uhlom medzi danou rovinou a aerodynamickou osou krídla

Otázka č. 8
Merítkom pozdĺžnej obratnosti je tzv. sila na násobok. Pri jej vyvodení sa násobok

a) zväčší o jedna

b) zväčší o dve

c) zmenší o jedna

Otázka č. 9
Pri obtekaní krídla dochádza k vzniku odporu. Jeho veľkosť vypočítame podľa vzťahu

a) X =  . v. s. cx

b) X = cy.  . v2. s

c) X = cx.  . v2. s

Otázka č. 10
Pri výklzovej zákrute platí

a) dostredivá sila je  než odstredivá sila

b) dostredivá sila je  než odstredivá sila

c) dostredivá sila = odstredivá sila

Otázka č. 11
Ktorá rýchlosť podľa rýchlostnej poláry zodpovedá vy max

a) maximálnej kĺzavosti

b) optimálnej rýchlosti

c) rýchlosti strmhlavého letu

Otázka č. 12
Mierou stlačiteľnosti vzduchu je

a) Machovo číslo

b) Reynoldsovo číslo

c) rýchlosť zvuku