Testy z letectva on-line

Palubné prístroje Y10 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Palubné prístroje Y10. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Medzi snímače tlakomerov nepatrí

a) tlakomerná membrána a vlnovec

b) tlakomerná trubica a krabica

c) pružný mechanický element a pružina

Otázka č. 2
Zotrvačník s tromi stupňami voľnosti má

a) tri rámy

b) dva rámy

c) jeden rám

Otázka č. 3
Nasledovný obrázok znázorňuje

a) Bernouliho trubicu

b) Pitot-statickú trubicu

c) Venturiho trubicu

Otázka č. 4
Barometrický výškomer je z hľadiska princípu činnosti

a) absolútny tlakomer

b) diferenčný tlakomer

c) piezoelektrický tlakomerný snímač s teplotnou kompenzáciou

Otázka č. 5
Pitotova statická snímacia trubica sníma

a) podtlak a statický tlak

b) dynamický tlak a podtlak

c) celkový a statický tlak

Otázka č. 6
Vplyv, ktorý zásadne ovplyvňuje činnosť kompasu s otočným systémom, je

a) deviácia

b) inklinácia

c) devalvácia

Otázka č. 7
Na činnosť väčšiny palivomerov nemá vplyv

a) zmena teploty a druhu paliva

b) zmena statického tlaku a vlhkosti vzduchu

c) zmena tvaru nádrže a miesto uloženia snímača

Otázka č. 8
Gyromagnetické a gyroindukčné kompasy sú používané, pretože sa

a) touto kombináciou zlepšujú vlastnosti magnetického alebo indukčného kompasu

b) týmto spojením zlepšujú vlastnosti navigačných gyroskopov

c) takto dosiahlo zlepšenie čitateľnosti spoločného ukazovateľa oboch zariadení

Otázka č. 9
Zeleným oblúkom na čelnom skle otáčkomera sa značí

a) optimálny rozsah otáčok (využiteľný s ohľadom na hospodárnosť)

b) prevádzkový rozsah otáčok

c) minimálne otáčky motora

Otázka č. 10
Diaľkové kompasy vznikli z dôvodov

a) možnosti zväčšiť konštrukčné časti a tým zlepšiť čitateľnosť stupnice

b) zlepšiť citlivosť systému, ktorý má väčšiu plochu

c) vylúčiť vplyv rušivých magnetických polí na vysielač

Otázka č. 11
Umelý horizont je letový prístroj určený na

a) sledovanie a meranie polohy lietadla v priestore

b) meranie veľkosti uhlových pohybov lietadla okolo zvislej osi

c) sledovanie a meranie časových zmien polohy lietadla vo vodorovnej rovine

Otázka č. 12
Palivomery nevyužívajú ako metódu merania

a) turbínovú (tachometrickú) a dynamickú (klapkovú)

b) plavákovú alebo rádioizotopickú metódu

c) kapacitnú alebo hydrostatickú metódu

Otázka č. 13
Chyby v údajoch magnetického kompasu s otočným systémom sú najmenšie

a) počas letu v turbulentnom ovzduší

b) pri vykonávaní zákrut s náklonom väčším ako 15o

c) počas horizontálneho ustáleného letu

Otázka č. 14
Letecké elektrické teplomery súčasných konštrukcií využívajú na svoju činnosť prevažne princíp

a) dilatačný a bimetalický

b) bimetalický a rádioizotopový

c) odporový a termoelektrický

Otázka č. 15
Podľa definície je polohoznak

a) zariadenie na meranie polohy lietadla v priestore

b) ukazovateľ, ukazujúci polohu určitého zariadenia na lietadle

c) systém na indikáciu polohy plynových pák ovládania motorov

Otázka č. 16
Vertikálny teplotný gradient na štandardný kilometer MSA pre výšky 0  11 km, 11  20 km a 20  32 km je nasledovný

a) + 6, 5o + 1o 0o

b) - 6, 5o 0o + 1o

c) - 1o 0o + 1o

Otázka č. 17
Rýchlomer ako tlakomerný prístroj je

a) absolútny tlakomer

b) relatívny tlakomer

c) nie je vôbec tlakomerom

Otázka č. 18
Činnosť magnetického kompasu s otočným systémom neovplyvňuje pôsobenie

a) deviácie

b) inklinácie

c) zmeny atmosférického tlaku a teploty

Otázka č. 19
Termoelektrické teplomery nie sú vhodné na meranie

a) teploty plynov v prúdovom motore

b) meranie teplôt hláv valcov

c) meranie teploty mazacích olejov

Otázka č. 20
Direkčná pružina ako súčasť zákrutomeru slúži na

a) udržiavanie vodorovnej polohy rámika

b) protipôsobenie direkčným momentom

c) nie je súčasťou mechanizmu prístroja