Testy z letectva on-line

Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y42 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y42. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Lietadlu sa nemôže povoliť vstup na dráhu v používaní, ak

a) odlietavajúce lietadlo nepreletí koniec dráhy v používaní

b) inému lietadlu bolo povolené vykonať prielet vo výške nižšej ako 150 m nad prahom VPD

c) odlietavajúce lietadlo je doposiaľ vo fáze rozjazdu

Otázka č. 2
Príkazy týkajúce sa hladín, kurzu a rýchlosti sa musia

a) potvrdiť kladným spôsobom

b) potvrdiť tak, aby bolo jasné, že im porozumeli

c) doslovne opakovať

Otázka č. 3
Zvláštny let VFR schvaľuje pracovisko poskytujúce

a) oblastnú službu riadenia

b) letiskovú službu riadenia

c) približovaciu službu riadenia

Otázka č. 4
Rámcové povolenie k rolovaniu po prevádzkovej ploche

a) nezbavuje veliteľa lietadla povinnosti riadiť sa pokynmi riadiaceho odbavovacej plochy

b) zbavuje veliteľa lietadla povinnosti riadiť sa pokynmi riadiaceho odbavovacej plochy

c) neumožňuje rolovanie bez prítomnosti riadiaceho odbavovacej plochy

Otázka č. 5
Pri spojení sa musia trate letových prevádzkových služieb, pokiaľ zodpovedný orgán LPS nepovolil inak, v povolení

a) kladne potvrdiť

b) doslovne opakovať

c) potvrdiť tak, aby bolo jasné, že im porozumeli

Otázka č. 6
Informácie o polohe odovzdávané lietadlám sa musia udávať nasledujúcou formou

a) magnetickou traťou a vzdialenosťou k význačnému bodu

b) vzdialenosťou k prahu VPD, ak je lietadlo na konečnom priblížení

c) vzdialenosťou od známej polohy

Otázka č. 7
Miestnu letovú činnosť je možné zastaviť, ak v záujme bezpečnosti tak nariadi

a) vojenské stanovisko riadenia letovej prevádzky

b) letecký úrad

c) letiskový riadiaci letovej prevádzky v službe

Otázka č. 8
Pri zvláštnych letoch VFR na okruhu letiska si piloti zabezpečujú rozostupy sami

a) ak môžu dodržovať rozostupy sami

b) ak s tým súhlasia

c) počas vzájomnej viditeľnosti

Otázka č. 9
Vo formulári letového plánu ZZZZ v poli letiska odletu znamená, že

a) letový plán bol prijatý počas letu

b) letisko nemá pridelenú skratku

c) letisko je aeroklubu

Otázka č. 10
Letový plán sa musí predložiť pred odletom

a) letiskovej riadiacej veži letiska odletu

b) ktorejkoľvek ohlasovni letových prevádzkových služieb

c) ohlasovni letových prevádzkových služieb letiska odletu

Otázka č. 11
Oblastnú službu riadenia poskytuje

a) oblastné stredisko riadenia

b) organizácia letovej prevádzky

c) oblastné stanovisko riadenia toku letovej prevádzky

Otázka č. 12
Vertikálne rozostupy sa zaisťujú

a) dodržovaním predpísaných postupov na nastavenie výškomerov

b) dodržovaním pridelených hladín

c) pridelením rôznych hladín lietadlám

Otázka č. 13
Prevodná hladina musí byť

a) najnižšia použiteľná letová hladina nad prevodnou výškou

b) najbližšia letová hladina nad prevodnou výškou

c) letová hladina 300 m nad prevodnou výškou

Otázka č. 14
Lietadlu, ktoré je v stave núdze sa

a) musí dať prednosť pred všetkými ostatnými

b) zvyčajne dáva prednosť pred všetkými ostatnými

c) dáva prednosť pred všetkými ostatnými na základe rozhodnutia veliteľa lietadla

Otázka č. 15
Prilietavajúce lietadlo môže klesať s vlastným dodržaním rozostupov

a) so súhlasom veliteľa lietadla a lietadiel v jeho blízkosti

b) za predpokladu, že sa velitelia lietadiel vidia a vyhlásia, že rozostupy dodržia

c) na žiadosť alebo so súhlasom veliteľa lietadla

Otázka č. 16
Lietadlo musí vyčkávať pred vstupom na VPD dlhú 900 m a viac, ak vyčkávacie miesto nie je viditeľné najmenej

a) 50 m od okraja dráhy

b) 30 m od okraja dráhy

c) 30 m od stredu dráhy

Otázka č. 17
Veliteľ lietadla, ktorý prijme správu o lietadle klesajúcom v núdzi, opustí nebezpečný priestor a čaká na príslušnom rádiovom kmitočte na

a) ďalšie povolenie od stanoviska RLP

b) vývoj situácie

c) prechod na iný kmitočet

Otázka č. 18
Pre lety do výšky 300 m nad zemou v identifikačnom priestore sa musia požadované informácie pred vstupom do tohoto priestoru oznámiť najneskôr

a) 60 minút vopred

b) 30 minút vopred

c) pred vstupom

Otázka č. 19
Minimá rozostupov turbulencie v úplave sú založené na rozdelení lietadiel do troch kategórií podľa maximálnej vzletovej hmotnosti

a) MEDIUM, HEAVY, LOW

b) LIGHT, MIDDLE, HEAVY

c) HEAVY, MEDIUM, LIGHT

Otázka č. 20
Ak sa rozhodne veliteľ lietadla letieť na náhradné letisko, musí to oznámiť

a) letiskovej riadiacej veži náhradného letiska

b) príslušnému orgánu služby RLP a prevádzkovateľovi

c) stanovisku RLP, ktoré let riadi a vyžiadať si letové povolenie