Testy z letectva on-line

Rádiotechnika Y3 - letecký test
(13 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Rádiotechnika Y3. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ako pozemné zariadenie k ARK môže slúžiť

a) vysielač VOR

b) len nesmerový rádiomaják NDB

c) ľubovoľný rádiový vysielač pracujúci vo frekvenčnom pásme 150 - 1 750 kHz a nesmerový rádiomaják NDB

Otázka č. 2
Slúchadlá komunikačnej súpravy odkladáme po ukončení letu

a) na držiak alebo priamo na magnetický kompas

b) na inštalované držiaky

c) odnesieme z paluby lietadla

Otázka č. 3
Vysielač komunikačnej rádiostanice pracuje na princípe vyžarovania

a) demodulovanej nosnej vlny

b) modulovanej nosnej vlny

c) modulačného signálu

Otázka č. 4
Na rušenie pri šírení elektromagnetického vlnenia je najviac citlivá

a) frekvenčná modulácia

b) fázová modulácia

c) amplitúdová modulácia

Otázka č. 5
Ionizovaná vrstva E má hustotu iónov

a) závislú od denného chodu s veľkými výkyvmi

b) závislú od denného chodu s malými výkyvmi

c) nezávislú od denného chodu

Otázka č. 6
Elektromagnetické vlny, ktoré sa šíria okolo Zeme následkom jednoduchého alebo mnohonásobného odrazu od ionosféry sa nazývajú

a) povrchová vlna

b) priama vlna

c) priestorová vlna

Otázka č. 7
Dosah priestorovej vlny sa s rastúcou výškou odrazovej vrstvy

a) nemení

b) znižuje

c) zvyšuje

Otázka č. 8
Rádiokomunikačné a rádionavigačné zariadenia pred spustením a pred vypnutím pohonnej jednotky

a) musia byť vypnuté

b) nesmú sa používať v režime vysielania

c) môže sa používať len rádiovýškomer

Otázka č. 9
Letecké rádiové a rádionavigačné zariadenia pracujú na princípe šírenia sa

a) ultrazvukových vĺn

b) elektromagnetických vĺn

c) akustických vĺn

Otázka č. 10
Na šírenie elektromagnetického vlnenia má najväčší vplyv

a) troposféra

b) tropopauza

c) ionosféra

Otázka č. 11
Ionizácia jednotlivých vrstiev ionosféry s výškou

a) rastie

b) klesá

c) je nemenná

Otázka č. 12
Pred letom lietadlá vybaveným núdzovým polohovým majákom (ELT) môžeme

a) vykonať "TEST" podľa ustanovení letovej príručky alebo smernice prevádzkovateľa, ak je zariadením ELT lietadlo vybavené

b) skúšobne spustiť ELT namuálnym zapnutím

c) skúšobne spustiť ELT aktiváciou G-spínača

Otázka č. 13
Ktorý z nasledujúcich obrázkov predstavuje denný a nočný chod ionosféry (plná čiara-vrstva existuje, čiarkovaná čiara-vrstva slabne)

a) a

b) b

c) c