Testy z letectva on-line

Meteorológia X29 - letecký test
(13 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia X29. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
TAF je označením predpovede

"dvojhodinovej"

letiskovej

letovej

Otázka č. 2
Výskyt alebo očakávaný výskyt krúp (ľadovca) a silnej turbulencie obsahuje

SIGMET

výstraha leteckej výstražnej služby

Advice for GA

Otázka č. 3
Zmenu BECMG pre interval H až H + 2 vyjadruje

a

b

c

Otázka č. 4
Ktoré z uvedených údajov v správe METAR sa získali meraním, a ktoré vizuálnym pozorovaním? Merané vs. Pozorované

nárazy vetra vs. VIS

množstvo oblačnosti vs. smer vetra

výška základne oblačnosti vs. rýchlosť vetra

Otázka č. 5
Výskyt alebo očakávaný výskyt silnej námrazy obsahuje

TAF

TREND

SIGMET

Otázka č. 6
Na ktorej z nasledujúcich troch meteorologických staníc je zakreslená najvyššia hodnota tlaku vzduchu?

a

b

c

Otázka č. 7
Podmienkou zaraďovania informácie o RVR do správy METAR je

pokles dráhovej dohľadnosti pod 2000 m a dohľadnosti pod 5 km

pokles RVR pod letiskové prevádzkové minimá

pokles RVR pod 1500 m, alebo pokles VIS pod 1500 m, alebo pokles RVR i VIS pod 1500 m

Otázka č. 8
Informácia SIGMET sa v prípade búrok vysiela v našej oblasti, ak sa vyskytujú alebo očakávajú (predpovedajú)

frontálne búrky alebo búrky vôbec

búrkové oblaky s vertikálnym rozsahom celej troposféry

búrkové oblaky, vytvárajúce bariéru alebo maskované búrkové oblaky

Otázka č. 9
SNOWTAM je správa

o výške snehovej pokrývky v okolí leteckej meteorologickej stanice

o stave povrchu vzletovej a pristávacej dráhy

o významnej zmene intenzity sneženia na cieľovom letisku

Otázka č. 10
Chybná informácia o premenlivom vetre je

00000mps

VRB04mps

01006mps 320V060

Otázka č. 11
Druh oblakov sa pri meteorologickom zabezpečovaní letectva zaraďuje do správ a informácií, keď ide o

búrkový oblak CB alebo o vežovitý kumulus TCU

nízky vrstevnatý oblak ST so základňou pod úrovňou prevádzkových miním daného letiska

akýkoľvek druh oblakov, ktoré je možné jednoznačne určiť

Otázka č. 12
V správe METAR sa v skupine vetra vyskytuje na miestach, určených nárazu vetra, trojmiestna informácia. Ide o

chybu v šifrovaní, lebo informácia o náraze vetra môže byť nanajvýš dvojmiestna

správu o vetre vo voľnom ovzduší a v takýchto správach môže byť hodnota nárazu vetra vyjadrená až trojmiestnym číslom

úplný súlad so šifrovaním nárazov prízemného vetra v prípade, že presiahne hodnotu 99, napr. uzlov, alebo kmh-1

Otázka č. 13
Na pozícii pre dohľadnosť (VIS) sa nachádza údaj 1800E. Jeho správna interpretácia je

dohľadnosť v smere na východ dosahuje 1800 m

minimálna dohľadnosť v smere na východ dosahuje 1800 m, pričom je v niektorom smere dohľadnosť aspoň 2700 m

dohľadnosť sa z hodnoty 1800 m zhoršuje smerom na východ