Testy z letectva on-line

Spojovací predpis X76 - letecký test
(15 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis X76. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Skrátenú volaciu značku lietadla možno použiť

podľa vlastného uváženia

až po skrátení leteckou stanicou

kedykoľvek

Otázka č. 2
Správne skrátenie volacej značky "CSA OK INY" je nasledovné

CSA ONY

CS ONY

CSA NY

Otázka č. 3
Správne skrátenie volacej značky "OM SNY" je nasledovné

ONY

SNY

OSY

Otázka č. 4
Správne skrátenie volacej značky "OM DLS" je nasledovné

DLS

OLS

KLS

Otázka č. 5
Vyberte správne skrátenie nasledujúcej rádiotelefonickej volacej značky lietadla "MAGISTER OK LOW"

MAGISTER OOW

MAGISTER OW

OK LOW

Otázka č. 6
Vyberte správne skrátenie nasledujúcej rádiotelefonickej volacej značky lietadla "ČSA 444"

ČSA 44

nemožno krátiť

ČSA 4

Otázka č. 7
Kmitočet 121, 5 MHz je vyhradený

pre rádiové návestidlá

pre tiesňovú prevádzku

pre systém ILS

Otázka č. 8
Tiesňová frekvencia je

121, 5 MHz

121, 5 KHz

122, 5 MHz

Otázka č. 9
Tiesňová a pilnostná prevádzka musia byť vedené na kmitočte

121, 5 MHz

ktorý je v danej dobe používaný

na ktoromkoľvek inom

Otázka č. 10
Definícia: podmienky, hroziace vážnym alebo bezprostredným nebezpečím, vyžadujúce okamžitú pomoc, je definícia

tiesne

pilnosti

prednosti letu

Otázka č. 11
"MAY DAY" je rádiotelefónny signál správy

pilnostnej

tiesňovej

správy na zaistenie bezpečnosti letu

Otázka č. 12
Je zloženie tiesňovej správy správne?
- tiesňový signál "MAY DAY" 3x
- názov stanice, ktorej je správa adresovaná
- označenie lietadla
- povaha tiesňového stavu
- úmysel veliteľa lietadla
- poloha, hladina, kurz

áno

nie

neviem

Otázka č. 13
Stanica, ktorej je správa lietadla v tiesni adresovaná, alebo prvá stanica, ktorá tiesňovú správu prijala musí:
- okamžite potvrdiť tiesňovú správu
- prevziať riadenie spojenia
- odovzdať informáciu stanovisku letových prevádzkových služieb a prevádzkovateľovi
- uložiť ticho pre ostatné stanice na danom kmitočte

áno

nie

podľa potreby

Otázka č. 14
Právo uložiť ticho má stanica

iba stanica riadiaca

ktorákoľvek iná stanica

stanica v tiesni a stanica riadiaca

Otázka č. 15
Pri uložení ticha sú použité frázy

"zastavte vysielanie"

"MAY DAY"

"zastavte vysielanie - MAY DAY"