Testy z letectva on-line

Elektrotechnika X13 - letecký test
(16 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Elektrotechnika X13. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Na reguláciu napätia leteckého dynama sa používa

zariadenie na udržiavanie stálych otáčok

vibračný alebo uhlíkový regulátor

ručný regulátor budiaceho prúdu

Otázka č. 2
Činnosť vibračného regulátora napätia elektrickej siete lietadla je založená na

zmene odporu uhlíkového stĺpca

prerušovanom ručnom spínaní budiaceho obvodu

spínaní a rozpínaní kontaktov regulačného systému

Otázka č. 3
Meniče slúžia v lietadlovej elektrickej sieti na

zmenu (automatickú alebo ručnú) režimu činnosti pohonných jednotiek

zmenu napätia základnej elektrickej siete lietadla na inú, potrebnú na činnosť niektorých zariadení

zmenu mechanickej energie na energiu inú, napr. hydraulickú alebo pneumatickú

Otázka č. 4
Meniče elektrickej energie sa v zásade delia na

rotačné a stacionárne

mechanické

s transformátorom alebo usmerňovačom

Otázka č. 5
Rotačný menič je z hľadiska konštrukcie

podobný dynamu

rovnaký ako trojfázový alternátor

spotrebič na vstupe a zdroj žiadaného napätia na výstupe

Otázka č. 6
Transformátory bez ďalšieho zariadenia sú použiteľné len v sieti

jednosmernej

striedavej

záložnej (akumulátorovej)

Otázka č. 7
Elektrickou sieťou lietadla rozumieme

komplex vodičov slúžiacich na rozvod elektrickej energie od zdrojov k spínačom

rozvod, spínače, rozvádzače, poistky, meracie prístroje siete a pomocné systémy

komplex všetkých vodičov v lietadle

Otázka č. 8
Vlastná elektrická sieť malého lietadla kovovej konštrukcie (športového, obchodného) je

jednovodičová

dvojvodičová

používa aj viac vodičov pre rozvod

Otázka č. 9
U jednovodičovej elektrickej siete je ukostrený vždy

ľubovoľný pól batérie

kladný pól

záporný pól

Otázka č. 10
Tzv. stykovanie alebo vodivé prepojenie z hľadiska statickej elektriny pomocou stykovacích pásikov je dôležité z dôvodu

odstránenia rušenia komunikačných zariadení

dobrého vedenia elektrického prúdu aj do najvzdialenejších častí lietadla

odvedenia statickej elektriny z pohyblivých častí

Otázka č. 11
Na ochranu elektrickej siete a spotrebičov pred preťažením a poruchou slúžia

kontrolné a meracie prístroje (A/V meter)

tavné alebo automatické poistky

systém svetelnej a zvukovej signalizácie preťaženia

Otázka č. 12
Zbernice slúžia v elektrickej sieti lietadla na

zber informácií o stave elektrickej siete

spojenie viacerých elektrických vetví v hlavnom alebo skupinovom rozvádzači

spojenie elektrických sietí s rôznymi charakteristikami (napr. napätím)

Otázka č. 13
Elektrické motory, používané na lietadlách, sú v porovnaní s pozemnými

principiálne a konštrukčne rozdielne

principiálne zhodné, ale konštrukčne rozdielne (s ohľadom na podmienky činnosti)

principiálne naprosto rozdielne

Otázka č. 14
Na meranie parametrov elektrickej siete na lietadle sa väčšinou používajú

voltmetre a ampérmetre

watmetre alebo iný ekvivalent na meranie výkonu

selsyny

Otázka č. 15
V striedavej elektrickej sieti sa na lietadle okrem napätia a prúdu ešte meria

striedavý odpor

výkon zdroja napätia

kmitočet

Otázka č. 16
Jednosmerné elektrické siete lietadiel majú napätie základnej siete

24 V

32 V

27 V