Testy z letectva on-line

Palubné prístroje X10 - letecký test
(8 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Palubné prístroje X10. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Medzi polohoznaky nepatrí

ukazovateľ podvozku, ukazovateľ klapiek

ukazovateľ uhlu nábehu a vybočenia

ukazovateľ polohy stabilizátora, vyváženia

Otázka č. 2
Ukazovateľ polohy podvozku musí mať zabudované v indikátore

tlačítko na kontrolu svietivosti indikačných žiaroviek

prepínač intenzity svietivosti žiaroviek alebo ich clonu

označenie čísla podvozkových nôh

Otázka č. 3
Polohoznaky s diaľkovým prenosom používajú prevažne ako snímače

prenumatické, mechanické a rádioaktívne členy

tlakomerné krabice, gyroskopy, bimetalické snímače

potenciometre, indukčné vysielače, selsyn

Otázka č. 4
Úlohou signalizátorov námrazy je

merať teplotu okolitého vzduchu a upozorňovať na nulovú izotermu

reagovať na vznik námrazy, resp. informovať o jej intenzite

regulovať vykurovanie kabíny (pokiaľ je použité)

Otázka č. 5
Medzi metódy merania námrazy nepatrí

magnetická metóda

rádioaktívna metóda

pneumatická metóda

Otázka č. 6
Indikátory námrazy sú na lietadle umiestňované

na ľubovoľnom netienom mieste

na prednej časti lietadla

v mieste predpokladaného prvého vzniku námrazy

Otázka č. 7
Súčasťou statického signalizátora námrazy nie je

osvetlenie na vizuálnu kontrolu

systém merania hrúbky a intenzity nárastu námrazy

systém vyhrievania signalizátora

Otázka č. 8
Námraza sa obyčajne signalizuje

poklesom otáčok motora

rozsvietením (alebo blikaním) svetla na svetelnom informačnom table

ručičkovým ukazovateľom so zabudovaným ukazovateľom teploty vonkajšieho vzduchu