Testy z letectva on-line

Rádiotechnika X04 - letecký test
(13 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Rádiotechnika X04. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ktorý z nasledujúcich obrázkov predstavuje smerovú charakteristiku rámovej antény?

a

b

c

Otázka č. 2
Pri zameriavaní vysielača rámovou anténou sa anténa nastavuje do smeru

minimálneho príjmu

maximálneho príjmu

75% maximálneho príjmu

Otázka č. 3
Priebeh indukovaného napätia Ui rámovej antény zaznamenáva najväčší vzrast v okolí

minima

maxima

0, 75 maxima

Otázka č. 4
Na dosiahnutie jednoznačnej informácie o polohe vysielača sa používa kombinácia

dvoch rámových antén

rámovej antény a parabolickej antény

rámovej antény a všesmerovej antény

Otázka č. 5
Ktorý z nasledujúcich obrázkov (čiarkovane) predstavuje smerovú charakteristiku rámovej a všesmerovej antény?

a

b

c

Otázka č. 6
Pre letecké rádiostanice VKV sa najčastejšie používajú prútové antény dĺžky

 / 2

 / 3

 / 4

Otázka č. 7
Ktorý z obrázkov charakterizuje náhradné elektrické zapojenie antény

a

b

c

Otázka č. 8
Modulovaním ovplyvňujeme

hodnoty modulačného signálu

parametre nosnej vlny

nosnú vlnu i modulačný signál

Otázka č. 9
Pri amplitúdovej modulácii sa mení v závislosti od modulačného signálu

amplitúda a frekvencia modulačného signálu

amplitúda nosnej vlny

amplitúda modulačného signálu

Otázka č. 10
V leteckých VKV rádiostaniciach sa používa

impulzná modulácia

amplitúdová modulácia

frekvenčná modulácia

Otázka č. 11
Vlastnosť fázovej modulácie, kde sa posúva fáza nosnej vlny, sa využíva u rádionavigačných zariadení

NDB

VOR

ILS

Otázka č. 12
Signál vysielaný nesmerovými rádiomajákmi NDB je modulovaný

fázovo

frekvenčne

amplitúdovo

Otázka č. 13
Ktorý z nasledujúcich obrázkov znázorňuje amplitúdovú moduláciu?

a

b

c