Testy z letectva on-line

Aerodynamika X71 - letecký test
(12 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika X71. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Prietok vzduchu diskom vrtule pre režim vrtulový je správne znázornený na obrázku

a

b

c

Otázka č. 2
Výsledná rýchlosť obtekaná na danom reze listu vrtule vzniká zložením

uhlovej rýchlosti a doprednej rýchlosti

obvodovej rýchlosti a doprednej rýchlosti

uhlovej a obvodovej rýchlosti

Otázka č. 3
Režimy práce vrtule sú

vrtulový, autorotácie, režim nulového ťahu

vrtulový, režim nulového ťahu, brzdenia (reverzie), nulového výkonu

vrtulový, vrtuľníkový, režim nulového ťahu, brzdenia, autorotácie, mlynkový režim

Otázka č. 4
U staviteľnej vrtuli pri zvyšovaní rýchlosti letu sa uhol nastavenia vrtule

zväčšuje

zmenšuje

nemení

Otázka č. 5
Naznačený uhol na obrázku je

uhol nastavenia vrtule

uhol geometrického stúpania vrtule

uhol nábehu listu vrtule

Otázka č. 6
Naznačený uhol na obrázku je

uhol nastavenia vrtule

uhol geometrického stúpania

uhol nábehu listu vrtule

Otázka č. 7
Ťah celej vrtule je daný výrazom (kde: ct - súč. ťahu, n - obrátky vrtule, D - priemer vrtule, - hustota vzduchu)

Ť = ct.  . n3. D5

Ť =

Ť = ct.  . n2. D4

Otázka č. 8
Mierou stlačiteľnosti vzduchu je

Machovo číslo

Reynoldsovo číslo

rýchlosť zvuku

Otázka č. 9
Rýchlosť zvuku sa s výškou

nemení

zmenšuje

vzrastá

Otázka č. 10
Pri vzniku rázovej vlny na krídle sa odpor lietadla

nemení

vzrastá

klesá

Otázka č. 11
Pri kritickom Machovom čísle dochádza

na profile k takému urýchleniu prúdu vzduchu, že jeho miestna rýchlosť dosiahne rýchlosť zvuku a vznikne slabá priama rázová vlna

ku vzniku rázovej vlny na nábežnej hrane

ku vzniku rázovej vlny na nábežnej a odtokovej hrane

Otázka č. 12
Rýchlosť zvuku vypočítame (T - teplota v K, t - teplota v oC)

a = 20, 05.

a = 20, 05.

a = 18, 30.