Testy z letectva on-line

Meteorológia Y24 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia Y24. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Termické zvrstvenie a výškový profil vetra priaznivý pre rotorové prúdenie v oblasti horskej prekážky je správne na obrázku a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 2
Vietor, nameraný na letisku Sliač je 09008mps. Aký vietor možno očakávať vo výške asi 1000 m pri normálnych podmienkach a v ktorom smere od tohto letiska sa nachádza stred tlakovej níže?

a) 12014mps, na juh

b) 04006mps, na sever

c) 27016mps, na západ

Otázka č. 3
V správe METAR sa v skupine vetra vyskytuje na miestach, určených nárazu vetra, trojmiestna informácia. Ide o

a) chybu v šifrovaní, lebo informácia o náraze vetra môže byť nanajvýš dvojmiestna

b) správu o vetre vo voľnom ovzduší a v takýchto správach môže byť hodnota nárazu vetra vyjadrená až trojmiestnym číslom

c) úplný súlad so šifrovaním nárazov prízemného vetra v prípade, že presiahne hodnotu 99, napr. uzlov, alebo kmh-1

Otázka č. 4
Ktorá z nasledujúcich schém obsahuje správny náčrt cirkulácie vzduchu v denných hodinách v priestore pobrežia veľkej vodnej nádrže alebo mora?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 5
Najväčšia rýchlosť vetra sa vyskytuje na stanici a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 6
Podľa vertikálneho rezu zónou studeného a teplého frontu usúďte, na ktorom obrázku sú správne uvedené zóny prevládajúceho výskytu námrazy kryštalickej (k), priesvitnej (p) a zrnitej (z)!

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 7
Vzduch nenasýtený vodnou parou ("suchý" vzduch) dosiahol pri výstupe do výšky 1500 m nad letiskom teplotu -4oC. Aká bola teplota vzduchu na začiatku výstupu?

a) 19oC

b) 11oC

c) 15oC

Otázka č. 8
Výškomer zaparkovaného lietadla ukazoval večer výšku 350 ft, kým v ranných hodinách nasledujúceho dňa 400 ft. Príčinou bol

a) pokles tlaku vzduchu

b) vzostup tlaku vzduchu

c) nočný pokles teploty vzduchu

Otázka č. 9
Relatívna vlhkosť vzduchu (U) v troposfére v medzinárodnej štandardnej atmosfére je správne zobrazená na náčrte a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 10
Gradientový vietor vo vzťahu k priebehu izohýps je správne na náčrte a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 11
Na ktorej z nasledujúcich troch meteorologických staníc je zakreslená najvyššia hodnota tlaku vzduchu?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 12
Pokiaľ ide o dohľadnosť, možno nasledujúcu leteckú poveternostnú správu LZIB 27010mps CAVOK 20/10 Q1020 NOSIG = interpretovať

a) údaj o dohľadnosti nie je k dispozícii

b) dohľadnosť je viac ako 5 km

c) dohľadnosť 10 km alebo viac

Otázka č. 13
Pri stabilnom termickom zvrstvení je výškový profil vetra v prízemnej vrstve ovzdušia správne na náčrte a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 14
Ktoré charakteristické poveternostné javy sa viažu na studený front?

a) rozsiahla oblasť Ns s trvalými zrážkami a ustálený vietor

b) mohutná oblačnosť s výskytom Cb, prípadne aj s búrkami a výrazná zmena vetra

c) stredná oblačnosť, vrátane Ac len, občas aj mrholenie

Otázka č. 15
Aké javy sú charakterisktické pre studený front v lete

a) mrholenie, hmly a prehánky

b) nárazy vetra, rýchly vzostup tlaku a mrholenie

c) búrky a prehánky

Otázka č. 16
Aké nebezpečie hrozí počas vzletu v priestore mohutnej prízemnej inverzie teploty pri maximálnej vzletovej hmotnosti?

a) pokles nosnosti lietadla s výškou vďaka zmenšovaniu hustoty vzduchu s výškou a okrem toho hrozí aj strih vetra

b) termická turbulencia v dôsledku vzostupu teploty vzduchu s výškou

c) nehrozí žiadne nebezpečie, inverzia teploty skôr napomáha bezpečnému vzletu

Otázka č. 17
Zrážky na teplotnom fronte sú predovšetkým

a) dažďové alebo snehové prehánky

b) mrholenie alebo trvalé zrážky

c) krúpy a búrkové zrážky

Otázka č. 18
Aká je správna výška a teplota vzduchu 700 hPa hladiny podľa štandardnej atmosféry ICAO?

a) 5000 ft, 5oC

b) 3000 m, 0oC

c) 10000 ft, -5oC

Otázka č. 19
Môže sa v každom oblaku vyskytnúť námraza?

a) nemôže, lebo tvorenie sa námrazy závisí od teploty, od vodného obsahu oblaku a veľkosti kvapiek

b) môže, lebo všetky oblaky sa skladajú z vodných kvapiek

c) môže, lebo každý oblak pretína hladinu s nulovou teplotou vzduchu

Otázka č. 20
V predpovedi TAF informácia PROB40 TEMPO TS znamená, že sa očakáva

a) s pravdepodobnosťou 80% postupný výskyt búrky

b) s pravdepodobnosťou 40% občasný výskyt búrky

c) s najväčšou pravdepodobnosťou občas búrka s výškou základne kumulonimbov 1200 m