Testy z letectva on-line

Rádiotechnika Y4 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Rádiotechnika Y4. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
K úniku vplyvom interferencie priestorovej a povrchovej vlny dochádza, ak do miesta príjmu prichádzajú vlny

a) v súhlasnej fáze

b) vo fáze posunutej o 90o

c) v protifáze

Otázka č. 2
Dlhým vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

a) f: 30 - 300 kHz : 10 - 1 km

b) f: 3 - 30 MHz : 100 - 10 m

c) f: 3 - 30 kHz : 100 - 10 km

Otázka č. 3
Signál vysielaný nesmerovými rádiomajákmi NDB je modulovaný

a) fázovo

b) frekvenčne

c) amplitúdovo

Otázka č. 4
Veľmi dlhým vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

a) f: 300 - 3 000 kHz : 1 000 - 100 m

b) f: 3 - 30 kHz : 100 - 10 km

c) f: 300 - 3 000 MHz : 1 - 0, 1 m

Otázka č. 5
Na dosiahnutie jednoznačnej informácie o polohe vysielača sa používa kombinácia

a) dvoch rámových antén

b) rámovej antény a parabolickej antény

c) rámovej antény a všesmerovej antény

Otázka č. 6
Pre letecké rádiostanice VKV sa najčastejšie používajú prútové antény dĺžky

a)  / 2

b)  / 3

c)  / 4

Otázka č. 7
Ionosféra je z hľadiska vodivosti

a) úplne nevodivá

b) dobre vodivá

c) čiastočne vodivá

Otázka č. 8
Použitím sieťových filtrov na palube lietadla odstránime rušenie, ktoré je spôsobené

a) atmosférickými poruchami

b) agregátmi a prístrojmi na palube

c) priemyselnými zdrojmi rušenia

Otázka č. 9
V leteckých VKV rádiostaniciach sa používa

a) impulzná modulácia

b) amplitúdová modulácia

c) frekvenčná modulácia

Otázka č. 10
Elektrostatický náboj sa vybíja

a) cez anténu rádiostanice, pokiaľ táto nie je v činnosti

b) samovoľne z celého povrchu lietadla

c) vybíjacími kefkami a vybíjacími lankami

Otázka č. 11
Ktorý z nasledujúcich obrázkov (čiarkovane) predstavuje smerovú charakteristiku rámovej a všesmerovej antény?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 12
Krátkym vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

a) f: 30 - 3 000 kHz  : 1 000 - 100 m

b) f: 3 - 30 MHz  : 100 - 10 m

c) f: 30 - 300 MHz  : 10 - 1 m

Otázka č. 13
Pri slabom a prerušovanom príjme signálu je potrebné

a) nastaviť ovládač hlasitosti na maximum

b) prepínač Squelch prepnúť z polohy O do polohy SQ

c) prepínač Squelch prepnúť z polohy SQ do polohy O

Otázka č. 14
Vybíjacie kefky sú na lietadle umiestnené

a) v strede čo najväčších rovných plôch

b) na zaoblených plochách

c) na ostrých koncoch

Otázka č. 15
Super krátkym vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

a) 300 - 3 000 kHz  : 1 - 0, 1 m

b) 300 - 3 000 MHz  : 10 - 1 m

c) 3 - 30 GHz  : 10 - 1 cm

Otázka č. 16
Praktický dosah lietadlovej rádiostanice je

a) do dvojnásobnej vzdialenosti za obzor

b) do vzdialenosti priamej viditeľnosti

c) do trojnásobnej vzdialenosti za obzor

Otázka č. 17
Automatický rádiokompas nám indikuje

a) smerník rádiomajáku

b) kurzový uhol

c) kurzový uhol rádiomajáku

Otázka č. 18
Kolísanie príjmu stredných vĺn v noci je spôsobené

a) menším útlmom vo vrstve E

b) zánikom povrchovej vlny

c) interferenciou povrchovej a priestorovej vlny

Otázka č. 19
Veľmi krátke vlny sa šíria ako

a) povrchové

b) priestorové

c) priame

Otázka č. 20
Elektromagnetické vlnenie so stúpajúcou frekvenciou sa od ionosféry

a) odráža viac

b) odráža menej

c) nezávisí to na frekvencii