Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 Y62 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 Y62. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
V prípade, že u riadeného letu dôjde k neúmyselnej odchýlke od platného letového plánu, musia byť pri odchýlke od plánovanej trate vykonané tieto opatrenia

a) vykonať opravu kurzu letu tak, aby sa lietadlo vrátilo na plánovanú trať do 3 minút

b) vykonať opravu kurzu letu tak, aby sa lietadlo vrátilo na plánovanú trať do najbližšieho hlásneho bodu

c) vykonať ihneď opatrenie na opravu kurzu letu, aby sa lietadlo vrátilo na plánovanú trať čo najskôr

Otázka č. 2
Kedykoľvek veliteľ lietadla žiada prednostné povolenie a príslušné stanovisko riadenia letovej prevádzky tak požaduje, musí

a) doplniť letový plán

b) požiadať o zmenu letového plánu

c) svoju žiadosť odôvodniť

Otázka č. 3
Ak sa lietadlu na zemi dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom rad červených zábleskov znamená

a) vráťte sa na miesto, odkiaľ ste vyšli

b) opusťte pristávaciu plochu

c) bez ohľadu na predchádzajúce pokyny zatiaľ stojte

Otázka č. 4
Ak sa lietadlu počas letu dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom rad červených zábleskov znamená

a) uvoľnite cestu inému lietadlu a pokračujte v lete na okruhu

b) vráťte sa na pristátie

c) letisko nie je bezpečné, nepristávajte

Otázka č. 5
Platnosť letového plánu končí

a) ohlásením pristátia

b) plánovaným časom pristátia

c) 30 minút po plánovanom čase pristátia

Otázka č. 6
Velitelia lietadiel v blízkosti letiska alebo pohybujúcich sa na letisku, sú povinní podľa jednotlivých fáz letu

a) dodržiavať pokyny RLP bez ohľadu na ostatnú prevádzku

b) pozorovať ostatnú letiskovú prevádzku za účelom zabránenia zrážkam

c) prednostne umožniť odlety ostatných lietadiel

Otázka č. 7
Letový plán zahrňuje

a) stanovené údaje o zamýšľanom lete lietadla

b) údaje o lete lietadla pri navigačnom lete

c) stanovené údaje o každom lete

Otázka č. 8
Lety VFR v smere od 000 stupňov do 179 stupňov môžu byť vykonávané v nadmorskej výške

a) 1 350, 2 000, 2 600, 3 200

b) 900, 1 500, 2 150, 2 750

c) 1 050, 1 700, 2 300, 2 900

Otázka č. 9
Horizontálna biela "činka" s čiernymi pruhmi kolmo na pozdĺžnu os na oboch kruhových koncoch činky, vyložená v návestnej ploche znamená

a) že lietadlá musia pristávať, vzlietať a rolovať iba na vzletových, pristávacích a na rolovacích dráhach

b) že vzhľadom na nevyhovujúci stav prevádzkovej plochy alebo z akejkoľvek inej príčiny sa musí priblíženie a pristávanie vykonávať zvlášť opatrne

c) že lietadlá musia pristávať a vzlietať len na vzletových a pristávacích dráhach, avšak iné pohyby nemusia byť obmedzené len na vzletové, pristávacie a rolovacie dráhy

Otázka č. 10
Lietadlo, ktoré roluje po prevádzkovej ploche, musí zastaviť a čakať

a) pred každou križovatkou

b) pred všetkými rozsvietenými stop priečkami

c) vždy pred vstupom na VPD

Otázka č. 11
S výnimkou, kedy je získané letové povolenie od stanoviska riadenia letovej prevádzky na vykonanie zvláštneho letu VFR, vzlety alebo pristátia lietadiel letiacich podľa VFR, vrátane ich zaraďovania do letiskového okruhu alebo lety v ňom, na danom letisku vo vnútri riadeného okrsku sa môžu vykonávať, ak nie je základňa oblačnosti nižšia ako

a) 300 m

b) 450 m

c) 200 m

Otázka č. 12
Inštrukcie riadenia letovej prevádzky sú príkazy vydané riadením letovej prevádzky, ktorých účelom je

a) prikázať pilotovi, aby vykonal určitú činnosť

b) požiadať pilota, aby vykonal určitú činnosť

c) odporučiť pilotovi, aby vykonal určitú činnosť

Otázka č. 13
Letová dohľadnosť vo vzdušnom priestore triedy E vo výške pod 3 050 m AMSL, na vykonávanie letov VFR musí byť aspoň

a) 5 km

b) 8 km

c) 1, 5 km

Otázka č. 14
Predletová príprava musí zahrňovať starostlivé preštudovanie platných meteorologických správ a predpovedí, stanovenie požiadavky pohonných látok a určenie náhradných postupov pre prípad, že nebude možné let dokončiť tak, ako bol zamýšľaný na

a) lety mimo letiskového okruhu a na všetky lety podľa prístrojov

b) všetky lety

c) lety podľa prístrojov

Otázka č. 15
Letový plán musí byť predložený pred odletom ohlasovni letových prevádzkových služieb alebo počas letu podávaný príslušnému stanovisku letových prevádzkových služieb, s výnimkou

a) letu v riadenom okrsku

b) stálych letových plánov

c) výcvikových letov

Otázka č. 16
Letová dohľadnosť je

a) schopnosť vidieť a rozpoznávať vyznačené predmety vo dne a svetlá v noci

b) dohľadnosť dopredu z kabíny lietadla za letu

c) schopnosť vidieť a rozpoznávať vyznačené predmety vo dne a svetlá v noci z kabíny lietadla

Otázka č. 17
Minimálna použiteľná výška je stanovená minimálna nadmorská výška, zaisťujúca nad najvyššou prekážkou v CTR, TMA alebo v stanovenom priestore, v ktorom je zahrnutý ochranný priestor lietadla, vertikálnu vzdialenosť najmenej

a) 900 m (3 000 stôp)

b) 600 m (2 000 stôp)

c) 300 m (1 000 stôp)

Otázka č. 18
Koncová riadená oblasť je

a) riadená oblasť ustanovená zvyčajne v miestach, kde sa letové cesty a letové línie zbiehajú v blízkosti jedného alebo viac hlavných letísk

b) riadený vzdušný priestor siahajúci od povrchu zeme do stanovenej výšky zahrňujúci letové cesty a letové línie zbiehajúce sa v blízkosti jedného alebo viac hlavných letísk

c) riadená oblasť ustanovená v blízkosti jedného alebo viac hlavných letísk siahajúca hore od stanovenej výšky nad zemou

Otázka č. 19
Cestovné hladiny, v ktorých sa má let alebo jeho časť uskutočniť, pri letoch v prevodnej výške a pod ňou, a pri letoch v nadmorskej výške 1 500 m a pod ňou musia byť

a) výšky nad zemou

b) nadmorské výšky

c) výšky nad letiskom

Otázka č. 20
Lietadlo, proti ktorému zasahuje iné lietadlo, musí okamžite sledovať inštrukcie odovzdávané zasahujúcim lietadlom, uposlúchnuť a odpovedať na vizuálne stanovisko letových prevádzkových služieb, pokúsiť sa nadviazať rádiové spojenie so zasahujúcim lietadlom alebo s príslušným stanoviskom riadiacim zasahovanie, pomocou všeobecného volania s udaním svojej identifikácie a povahy letu na tiesňovom kmitočte

a) 121, 5 MHz

b) 124, 15 MHz

c) 123, 45 MHz