Testy z letectva on-line

Lietadlá X37 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Lietadlá X37. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pristávací podvozok s hydraulickým ovládaním je vo vysunutej polohe zamknutý

hydraulickými zámkami

mechanickými zámkami

hydraulickými a mechanickými zámkami

Otázka č. 2
Tlmič bočných kmitov je spravidla

hydraulický

hydro-pneumatický

pneumatický

Otázka č. 3
Mechanické brzdy podvozkových kolies menia kinetickú energiu pohybujúceho sa letúna na

teplo čiastočne odvádzané do okolitej atmosféry

mechanickú energiu pretáčania kolesa okolo osi

reakciu odvádzanú do podvozkovej nohy

Otázka č. 4
Protišmykové zariadenie v brzdovom systéme zabraňuje

zablokovaniu kolesa pri státí letúna na zemi

zablokovaniu kolesa pri brzdení počas pohybu letúna po zemi

použitiu bŕzd v zákrute

Otázka č. 5
Priame riadenie umožňuje ovládať kormidlá

hydraulickými silovými mechanizmami

elektrickou sústavou

mechanickým prevodom

Otázka č. 6
Riadidlá sú v priamom riadení

plochy vytvárajúce potrebnú aerodynamickú silu

mechanické prvky prevodu sily v riadení

mechanické prvky ovládania riadenia v kabíne

Otázka č. 7
Aerodynamické prostriedky odľahčovania síl v riadení upravujú

závesový moment aerodynamických síl na kormidle

veľkosť aerodynamickej sily na kormidle

rozsah výchyliek kormidla

Otázka č. 8
Na obrázku je znázornený

hydraulický akumulátor v okruhu hydraulickej sústavy

tlakomer hydraulickej sústavy

pozemný zdroj tlaku hydraulickej sústavy

Otázka č. 9
Na obrázku je znázornený

odľahčovací automat hydraulickej sústavy

jednosmerný ventil hydraulickej sústavy

odľahčovací kohút

Otázka č. 10
Na obrázku je znázornený

dvojčinný pracovný valec hydraulickej sústavy

jednočinný pracovný valec hadraulickej sústavy

jednosmerný ventil hydraulickej sústavy

Otázka č. 11
Hydraulický zámok

zabraňuje nežiadúcemu pohybu piestu v pracovnom valci hydraulickej sústavy pri určitej polohe

zabraňuje prívodu hydraulickej kvapaliny pri pohybe piestu v pracovnom valci

umožňuje plynulý prietok hydraulickej kvapaliny pracovným valcom

Otázka č. 12
Vodivé prepojenie všetkých častí palivovej sústavy

zvyšuje jej pevnosť

vyrovnáva tepelné rozdiely častí palivovej sústavy

zamedzuje možnosť výbojov v systéme

Otázka č. 13
Kovové samonosné nádrže ľahkých lietadiel musia byť vybavené

dopravným čerpadlom zaisťujúcim dostatočný tlak v palivovej sústave

vzdušnením prepojeným s okolitou atmosférou a vnútornými prepážkami

systémom na rýchle vypustenie paliva

Otázka č. 14
Potrubie a hadice v palivovej sústave slúžia na

prepojenie jednotlivých častí palivového systému

naplnenie paliva do palivových nádrží

čistenie pretekajúceho paliva

Otázka č. 15
Hlavné palivové nádrže typickej palivovej sústavy ľahkých cvičných letúnov sú

samonosné kovové nádrže v krídlach

integrálne palivové nádrže v krídlach

kovové nádrže v trupe

Otázka č. 16
Pri plnení paliva musí z bezpečnostných dôvodov byť

prítomný požiarnik s hasiacim prístrojom

uzemnené lietadlo a nádrž vodivo prepojená s plniacim zariadením

zamedzený styk plniaceho zariadenia s palivovou nádržou lietadla

Otázka č. 17
Klimatizačné zariadenie lietadiel lietajúcich v malých výškach zabezpečuje spravidla

len požadovanú teplotu vzduchu v kabíne

požadovanú teplotu a vlhkosť vzduchu

požadovanú teplotu a potrebný tlak vzduchu

Otázka č. 18
Výškové systémy lietadiel lietajúcich vo veľkých výškach zabezpečujú

požadovanú teplotu vzduchu v kabíne

požadovanú teplotu a vlhkosť vzduchu v kabíne

požadovaný tlak, teplotu a vlhkosť vzduchu v kabíne

Otázka č. 19
Pomocný hasiaci prístroj v kabíne

môže ako hasidlo používať aj tetrachlór

nesmie používať tetrachlór ako hasidlo

má ako hasidlo tetrachlór

Otázka č. 20
Kyslíkové systémy zabezpečujú

kyslík potrebný na správny chod motora vo väčších výškach letu

prívod kyslíka do pneumatického systému

kyslík na krátkodobý pobyt človeka vo väčších výškach letu