Testy z letectva on-line

Letecké pohonné jednotky Y35 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecké pohonné jednotky Y35. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
U radového šesťvalcového piestového motora je interval medzi zážihmi

a) 140 stupňov

b) 80 stupňov

c) 120 stupňov

Otázka č. 2
Merná spotreba výškového motora je v nominálnej výške v porovnaní s mernou spotrebou na zemi

a) rovnaká

b) väčšia

c) menšia

Otázka č. 3
Základnou charakteristikou leteckého motora s preplňovaním je, že so zväčšovaním výšky od zeme po nominálnu výšku udržuje

a) konštantný výkon motora

b) konštantné otáčky motora

c) konštantný plniaci tlak

Otázka č. 4
Aby karburátor vyhovoval leteckej prevádzke, má veľa doplňujúcich zariadení, napr. vhodnosť zmesi s výškou udržuje

a) prídavná tryska

b) výšková korekcia

c) akceleračná tryska

Otázka č. 5
Bočná sila tlaku na piest namáha valec na ohyb. Kedy je sila najväčšia?

a) pred hornou úvraťou

b) v hornej úvrati

c) za hornou úvraťou

Otázka č. 6
Pri obohatení zmesi pákou korekcie sa pri konštantných otáčkach motora

a) zvýši výkon motora

b) zníži teplota hláv valcov

c) zníži spotreba paliva

Otázka č. 7
Plnenie valca sa končí 40 - 65 stupňov za dolnou úvraťou. Teda až keď sa piest pohybuje smerom k hornej úvrati. Je to z dôvodov

a) zmenšenia kompresnej práce počas kompresného zdvihu

b) zvýšenia súčiniteľa plnenia

c) zlepšenia vyplachovania pracovného priestoru od spalín

Otázka č. 8
Kompresný pomer je pri nasledovnom označení (V1 - objem v dolnej úvrati, V2 - objem v hornej úvrati, VZ - zdvihový objem, VK - objem kompresného priestoru)

a) VZ / VK

b) V1 / VK

c) V1 / V2

Otázka č. 9
Používanie škrtenia prípustí so zapnutým kompresorom je nevýhodné z hľadiska

a) výkonu

b) výkonu i spotreby paliva

c) spotreby paliva

Otázka č. 10
Pri chemickom odmrazovaní vrtuľových listov sa na listy najčastejšie rozprašuje zmes

a) liehu a glycerínu

b) hydraulický olej

c) vody so saponátom

Otázka č. 11
Kontrola zapaľovacích magnét pri maximálnom trvalom režime v rámci motorovej skúšky sa vykonáva pri nastavení vrtule na

a) minimálny uhol

b) stúpanie

c) maximálny uhol

Otázka č. 12
Správna pracovná teplota zapaľovacej sviečky je pre daný motor stanovená tzv. tepelnou hodnotou. Sviečky s veľkou tepelnou hodnotou sa nazývajú

a) teplé, majú veľký prívod tepla a zlý odvod tepla

b) studené, majú malý prívod tepla a dobrý odvod tepla

c) teplé, majú malý prívod tepla a dobrý odvod tepla

Otázka č. 13
Poradie zapaľovania je dôležité z hľadiska rovnomerného zaťaženia konštrukcie motora. Počas jednej pracovnej periody sa zážih vystrieda

a) u polovice valcov

b) u všetkých valcov

c) u tretiny valcov

Otázka č. 14
Litrový výkon štvorvalcového piestového motora je daný ako pomer

a) hmotnosť / zdvihový objem

b) výkon / zdvihový objem

c) výkon / objem jedného valca

Otázka č. 15
Tlak vo valci počas výfuku postupne klesá. Výfukový zdvih počítame od okamihu

a) otvorenia výfukového ventilu

b) vyrovnania tlaku vo valci, keď prechádza piest dolnou úvraťou

c) kedy sa výfukový ventil dostal do úplne otvorenej polohy

Otázka č. 16
Účinok využitia reakcie výfukových plynov sa vzrastom výšky letu

a) zmenšuje

b) zväčšuje

c) nemení

Otázka č. 17
Pri dlhšom zostupe sa motor ochladzuje, najnižšia povolená teplota hláv valcov je uvedená v príslušnej príručke. Pri ochladení k uvedenej hodnote je účelné

a) zmes málo obohatiť a zmierniť zostup pri zvýšenej prípusti

b) zväčšiť prípusť

c) ochudobniť zmes

Otázka č. 18
Pri motore s jednoduchým karburátorom je zväčšovanie otáčok motora doprevádzané

a) ochudobňovaním zmesi

b) automatickým udržovaním zloženia zmesi

c) obohacovaním zmesi

Otázka č. 19
Staviteľná vrtuľa sa na vzletový režim nastavuje do polohy "vzlet". Uhol nastavenia vrtuľových listov

a) je maximálny

b) je minimálny

c) zaisťuje maximálnu účinnosť vrtule

Otázka č. 20
V polohe prepínača magnét "O" je

a) u oboch magnét prepojenie primárneho okruhu do skratu a preto nepracujú

b) u oboch magnét rozpojenie primárneho okruhu a preto nepracujú

c) odpojené magneto č. 1 od bzučiaka a preto je obtiažne spustenie