Testy z letectva on-line

Lietadlá Y40 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Lietadlá Y40. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Palivové systémy lietadiel plnia svoju hlavnú funkciu v

a) dodávke potrebného množstva paliva pri dostatočnom tlaku vo všetkých použiteľných režimoch a výškach letu

b) uložení a predhrievaní dostatočného množstva paliva

c) rýchlom naplnení dostatočného množstva paliva do nádrží lietadla

Otázka č. 2
Hlavné podvozkové nohy trojbodového podvozku sú

a) vybavené mechanickými brzdami s nezávislým ovládaním a nie sú smerovo riaditeľné

b) vybavené mechanickými brzdami s jediným spoločným ovládaním a nie sú smerovo riaditeľné

c) smerovo riaditeľné, bez mechanických bŕzd

Otázka č. 3
Dopravné čepradlo musí mať taký výkon, aby dopravilo množstvo paliva potrebné pre

a) nominálny režim práce motora

b) maximálny vzletový režim práce motora

c) cestovný ekonomický režim práce motora

Otázka č. 4
Vodorovná chvostová plocha letúna zabezpečuje

a) pozdĺžnu stabilitu a riaditeľnosť letúna

b) vhodnú polohu ťažiska letúna, centráž

c) stranovú stabilitu a riaditeľnosť letúna

Otázka č. 5
Letová príručka lietadla

a) poskytuje informácie pre obsluhujúci personál

b) poskytuje informácie dôležité pre posádku

c) je propagačným materiálom o lietadle

Otázka č. 6
V motorovej knihe

a) nájdeme technický popis motora

b) nachádzame postupy na obsluhu motora

c) sú vedené denné záznamy o prevádzke motora zabudovaného do lietadla

Otázka č. 7
Kormidlá letúna sú najviac namáhané

a) krútením v priečnom reze

b) tlakom

c) ohybom v normálnej rovine

Otázka č. 8
Palivová sústava je tvorená

a) nádržami, čističmi paliva a vstrekovacím zariadením

b) nádržami, potrubím, čističmi, kohútmi, čerpadlami a kontrolnými prístrojmi

c) nádržami, tlakovými akumulátormi a dopravnými čerpadlami

Otázka č. 9
Maximálna doba platnosti osvedčenia letovej spôsobilosti lietadla je

a) 12 mesiacov

b) 6 mesiacov

c) 18 mesiacov

Otázka č. 10
Tlmič bočných kmitov prednej podvozkovej nohy tlmí

a) ohybovo-torzné kmity podvozkovej nohy

b) smerové výchylky riadeného kolesa

c) rekacie od pristávacieho nárazu

Otázka č. 11
Platnosť osvedčenia letovej spôsobilosti sa obnovuje

a) dodatočnou skúškou spôsobilosti orgánom Štátnej leteckej inšpekcie

b) kontrolou u prevádzkovateľa

c) komisiou výrobcu

Otázka č. 12
Plniť do nádrží lietadla možno

a) akékoľvek letecké palivo

b) len palivo predpísané na daný typ lietadla, bez vody a mechanických nečistôt

c) len letecký benzín alebo letecký petrolej podľa druhu použitého motora

Otázka č. 13
Torzná skriňa krídla prenáša

a) ohybové momenty

b) posúvajúce sily

c) krútiace momenty a posúvajúce sily

Otázka č. 14
Hydraulický systém je na letúni použitý

a) na spúšťanie a riadenie pohonnej jednotky

b) ako súčasť primárnej konštrukcie letúna

c) ako silová sústava na obsluhu niektorých mechanizmov a zariadení letúna

Otázka č. 15
Povolenie k technického preletu

a) vydáva prevádzkovateľ na vykonanie záletu

b) vydáva výrobca pre letové skúšky prototypov

c) vydáva Štátna letecká inšpekcia na prelet poškodeného lietadla

Otázka č. 16
Zaťaženie letúna pri neustálenych letových režimoch je dané kombináciou

a) aerodynamických síl a ťahu pohonnej sústavy

b) aerodynamických síl, ťahu pohonnej sústavy, hmotových síl a gyroskopických momentov

c) aerodynamických síl, zaťažení od podvozku a hmotových síl

Otázka č. 17
Výškové systémy lietadiel lietajúcich vo veľkých výškach zabezpečujú

a) požadovanú teplotu vzduchu v kabíne

b) požadovanú teplotu a vlhkosť vzduchu v kabíne

c) požadovaný tlak, teplotu a vlhkosť vzduchu v kabíne

Otázka č. 18
Definícia lietadla

a) lietadlo je zariadenie schopné udržať sa v atmosfére následkom iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu so zemským povrchom

b) zariadenie schopné prepravovať osoby alebo náklad pohybom v atmosfére, ktoré je aspoň čiastočne riaditeľné

c) akékoľvek zariadenie schopné pohybu v zemskej atmosfére

Otázka č. 19
Tvarová prepážka trupu plní funkciu

a) ako prepážka zosilnená, je však slabšia

b) pri prenášaní sústredených zaťažení

c) pri stabilizácii priečneho tvaru trupu a v miestnom odvádzaní plošných síl od pripojeného poťahu

Otázka č. 20
Dynamické zaťaženia pôsobiace na lietadlo ovplyvňujú jeho

a) životnosť

b) statickú pevnosť

c) výkony