Testy z letectva on-line

Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X50 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X50. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Riadené oblasti, vrátane letových ciest a koncových riadených oblastí sa vymedzujú tak, aby zahrňovali dostatočný vzdušný priestor, ktorý obsiahne s uvážením presnosti navigačných prostriedkov dráhy letov

IFR

všetkých letov

VFR

Otázka č. 2
Spodná hranica riadenej oblasti sa stanovuje vo výške nad zemou alebo vodou najmenej

100 m

200 m

300 m

Otázka č. 3
Preto, aby sa umožnila voľná činnosť letov VFR pod riadenou oblasťou, sa stanovuje spodná hranica riadenej oblasti, ak je to možné a žiadúce vo výške

100 m

150 m

vyššie ako 200 m

Otázka č. 4
Spodná hranica riadenej oblasti musí byť zhodná s cestovnou hladinou VFR, ak je stanovená vo výške väčšej ako

1 500 MSL

1 000 MSL

1 350 MSL

Otázka č. 5
Vodorovné hranice riadených okrskov musia zahrňovať najmenej tie časti vzdušného priestoru, ktoré nie sú vo vnútri riadených oblastí, a ktoré obsahujú dráhy

VFR letov

IFR letov

všetkých letov

Otázka č. 6
Vodorovné hranice riadeného okrsku musia siahať od stredu letiska, alebo letísk v smere, z ktorého sa môžu vykonávať priblíženia do vzdialenosti najmenej

15 km

10 km

9, 3 km

Otázka č. 7
Ak je riadený okrsok situovaný vo vnútri vodorovných hraníc riadenej oblasti, musí siahať vo vertikálnom smere od povrchu zeme najmenej

1 000 m

po spodnú hranicu riadenej oblasti

po najnižšiu letovú hladinu

Otázka č. 8
Ak je riadený okrsok umiestnený mimo vodorovnej hranice riadenej oblasti, musí sa stanoviť

jeho horná hranica

jeho spodná hranica

najnižšia použiteľná letová hladina

Otázka č. 9
Oblastné stredisko riadenia sa nazýva podľa

miesta a priestoru, kde je umiestnené

názvu letiska, na ktorom je umiestnené

názvu stanoviska, kde má právomoc

Otázka č. 10
Letisková riadiaca veža a približovacie stanovisko riadenia sa nazýva podľa

miesta a priestoru, kde sú umiestnené

názvu stanoviska, kde majú právomoc

názvu letiska, na ktorom je umiestnené

Otázka č. 11
Riadený okrsok, riadená oblasť a letová informačná oblasť sa nazývajú podľa

názvu stanoviska, ktoré má právomoc v takom vzdušnom priestore

názvu letiska, na ktorom sú umiestnené

miesta a priestoru, kde sú umiestnené

Otázka č. 12
Minimálne letové výšky musia byť stanovené a vyhlásené na každú trať letových prevádzkových služieb. Minimálne letové výšky musia byť nad najvyššou prekážkou najmenej

100 m

300 m

200 m

Otázka č. 13
Lietadlu, o ktorom je známe alebo sa predpokladá, že je v núdzi, vrátane lietadla, na palube ktorého došlo k nezákonnému zásahu, musí byť venovaná pozornosť, pomoc a priorita

pri pristátí

pred ostatnými lietadlami, ak to okolnosti vyžadujú

pri všetkých požiadavkách na služby riadenia

Otázka č. 14
Lietadlo vybavené odpovedačom sekundárneho radaru môže na označenie stavu núdze využiť toto zariadenie

v MODE A, KÓD 6600

v MODE B, KÓD 7700

v MODE A, KÓD 7700

Otázka č. 15
Ako typické označenie, že na lietadle doško k nezákonnému zásahu, sa u lietadla vybaveného odpovedačom sekundárneho radaru využíva toto zariadenie

v MODE A, KÓD 7700

v MODE B, KÓD 7700

v MODE A, KÓD 7500

Otázka č. 16
Letom IFR je služba riadenia letovej prevádzky poskytovaná vo vzdušných priestoroch triedy

A, B, C, D, E, F

A, B, C, D, E

A, B, C, D, E, F, G

Otázka č. 17
Všetkým letom VFR sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky vo vzdušných priestoroch tried

A, B, C, D, E

A, B, C, D, F

B, C, D

Otázka č. 18
Služba riadenia letovej prevádzky je poskytovaná

všetkým letom IFR

všetkým letom VFR

všetkým zvláštnym letom

Otázka č. 19
Služba riadenia letovej prevádzky je na riadených letiskách poskytovaná

všetkým letom IFR

všetkým letom VFR

všetkej leteckej prevádzke

Otázka č. 20
Oblastnú službu riadenia vykonáva oblastné stredisko riadenia alebo v obmedzenom rozsahu, kde je to účelné stanovisko, ktoré vykonáva

leteckú informačnú službu

približovaciu službu riadenia

pohotovostnú službu