Testy z letectva on-line

Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y51 - letecký test
(11 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y51. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Služba riadenia letovej prevádzky je služba poskytovaná za účelom

a) zabraňovať zrážkam lietadiel počas letu a na prevádzkovej ploche a poskytovania rád a informácií užitočných k bezpečnému a účinnému vykonávaniu letov

b) udržovať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky

c) zabraňovať zrážkam lietadiel a udržovať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky

Otázka č. 2
Vodorovné hranice riadených okrskov musia zahrňovať najmenej tie časti vzdušného priestoru, ktoré nie sú vo vnútri riadených oblastí, a ktoré obsahujú dráhy

a) VFR letov

b) IFR letov

c) všetkých letov

Otázka č. 3
Ako letová informačná zóna sa označuje priestor, v ktorom sa poskytuje

a) služba AFIS

b) letová informačná služba

c) pohotovostná služba

Otázka č. 4
Služba riadenia letovej prevádzky je na riadených letiskách poskytovaná

a) všetkým letom IFR

b) všetkým letom VFR

c) všetkej leteckej prevádzke

Otázka č. 5
Letecká pevná služba je telekomunikačná služba medzi

a) stanovenými pevnými bodmi

b) lietadlovými stanicami

c) leteckými a lietadlovými stanicami

Otázka č. 6
Obdobie núdze je výraz znamenajúci

a) obdobie, kedy je neistota o bezpečnosť lietadla a osôb na palube

b) odôvodnenú obavu o bezpečnosť lietadla a osôb na palube

c) buď obdobie neistoty, obdobie pohotovosti alebo obdobie tiesne

Otázka č. 7
Letové povolenia vydávané stanoviskom riadenia letovej prevádzky musia zabezpečovať rozostupy medzi letmi IFR a VFR vo vzdušnom priestore triedy

a) C

b) D, E

c) D

Otázka č. 8
Vo vzdušnom priestore sú povolené lety IFR aj lety VFR. Letom IFR sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky a zabezpečujú sa im rozostupy voči iným letom IFR. Všetkým letom sa, pokiaľ je to možné, poskytujú informácie o prevádzke. Je to vzdušný priestor triedy

a) E

b) C

c) D

Otázka č. 9
Preto, aby sa umožnila voľná činnosť letov VFR pod riadenou oblasťou, sa stanovuje spodná hranica riadenej oblasti, ak je to možné a žiadúce vo výške

a) 100 m

b) 150 m

c) vyššie ako 200 m

Otázka č. 10
Letisková riadiaca veža a približovacie stanovisko riadenia sa nazýva podľa

a) miesta a priestoru, kde sú umiestnené

b) názvu stanoviska, kde majú právomoc

c) názvu letiska, na ktorom je umiestnené

Otázka č. 11
Letová informačná služba je poskytovaná všetkým lietadlám, ktorým môžu informácie prospieť a lietadlám, ktorým sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky, alebo iným lietadlám, ktoré o to požiadajú

a) stanovisko leteckej informačnej služby

b) stanovisko riadenia letovej prevádzky

c) letiskovú letovú informačnú službu