Testy z letectva on-line

Aerodynamika Y63 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika Y63. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Odpor, ktorý vzniká pri obtekaní krídla konečného rozpätia delíme na

a) tvarový, trecí

b) tvarový, indukovaný, škodlivý

c) tvarový, trecí, indukovaný

Otázka č. 2
Polára profilu je závislosť

a) cy na cx a uhlu nábehu

b) cy na cx

c) cx na cy a uhlu nastavenia profilu

Otázka č. 3
Uhol kĺzania odpovedá hodnote

a) tg  =  

b) sin  =

c) cos  =

Otázka č. 4
Tiaž (sila tiaže) je definovaná

a) G = m. g (N)

b) G = m. v (m. kg. s-1)

c) G = m.  (kg. m)

Otázka č. 5
Režimy práce vrtule sú

a) vrtulový, autorotácie, režim nulového ťahu

b) vrtulový, režim nulového ťahu, brzdenia (reverzie), nulového výkonu

c) vrtulový, vrtuľníkový, režim nulového ťahu, brzdenia, autorotácie, mlynkový režim

Otázka č. 6
Geometrickými charakteristikami profilu krídla sú

a) polomer nábežnej hrany, maximálna hrúbka, maximálne prehnutie, poloha maximálnej hrúbky, poloha maximálneho prehnutia, stredná krivka

b) hrúbka profilu, polomer nábežnej hrany, maximálna hrúbka profilu a jej poloha, maximálne prehnutie strednej krivky profilu a jeho poloha, stredná krivka, tetiva profilu

c) hrúbka profilu

Otázka č. 7
Najvýhodnejšie rozloženie miestnych súčiniteľov vztlaku z hľadiska letových vlastností má

a) lichobežníkové neskrútené krídlo

b) eliptické neskrútené krídlo

c) obdĺžnikové neskrútené krídlo

Otázka č. 8
Praktický dostup lietadla sa určuje ako výška, v ktorej je lietadlo schopné dosiahnuť rýchlosti stúpania Vy max

a) 0, 2 ms-1

b) 0, 5 ms-1

c) 0, 7 ms-1

Otázka č. 9
Na obrázku je znázornený prípad, keď lietadlo je pozdĺžne

a) staticky a dynamicky stabilné

b) staticky stabilné, dynamicky indiferentné

c) staticky stabilné, dynamicky nestabilné

Otázka č. 10
Schopnosť udržovať stálu rýchlosť letu, t. j. stály uhol nábehu, resp. stály sklon dráhy voči zemi nazývame

a) statickou stabilitou

b) dynamickou stabilitou

c) pozdĺžnou stabilitou

Otázka č. 11
Naznačený uhol na obrázku je

a) uhol nastavenia vrtule

b) uhol geometrického stúpania vrtule

c) uhol nábehu listu vrtule

Otázka č. 12
Pojem riaditeľnosti lietadla zahrňuje

a) ovládateľnosť, obratnosť, využiteľnosť, vzlet

b) ťaživosť, vyvážiteľnosť, obratnosť, vzlet, pristátie

c) ovládateľnosť, vyvážiteľnosť, ťaživosť, obratnosť

Otázka č. 13
Polomer zákruty je obmedzený týmito faktormi

a) násobkom, cx max, maximálnym výkonom motorov

b) násobkom, cy max, maximálnym výkonom motorov

c) násobkom, náklonom, odporom lietadla

Otázka č. 14
Odpor celého lietadla sa skladá z odporu

a) tvarového, trecieho, indukovaného, škodlivého

b) tvarového, trecieho, indukovaného, interferenčného

c) profilového (tvarového a trecieho), indukovaného, škodlivého, interferenčného

Otázka č. 15
Kritériom pozdĺžnej ovládateľnosti je tzv. sila na 10%-F10%. Je to sila, ktorou musíme zapôsobiť na riadiacu páku, aby lietadlo prešlo z vyváženého letu na

a) uhol nábehu o 10% väčší alebo menší

b) uhol sklonu dráhy letu o 10% väčší alebo menší

c) rýchlosť letu o 10% väčšiu alebo menšiu

Otázka č. 16
Na obrázku je znázornená zákruta

a) sklzová

b) výklzová

c) správna

Otázka č. 17
Pri ustálenom stúpaní lietadla platí (kde:  - uhol stúpania)

a) Y = G. sin  , T = X + G cos

b) Y = G. cos  , T = X + G. tg

c) Y = G. cos  , T = X + G. sin

Otázka č. 18
Súčiniteľ vztlaku cy Opt pre optimálnu rýchlosť je správne naznačený na poláre

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 19
Tlakový súčiniteľ vypočítame podľa vzťahu (kde: p - statický tlak v uvažovanom mieste na profile  , q - statický a dynamický tlak nabiehajúceho prúdu)

a) cp = (p - p00) / q

b) cp = (p00 - p) / q

c) cp = q / (p - p00)

Otázka č. 20
Z rovnice rovnováhy síl pri strmhlavom lete lietadla vyplýva pre rýchlosť strmhlavého letu vzťah

a) vstr =

b) vstr =

c) vstr =