Testy z letectva on-line

Rádiotechnika Y2 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Rádiotechnika Y2. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vo vysielači komunikačnej rádiostanice sa moduluje

a) vysokofrekvenčná nosná vlna zosilneným nízkofrekvenčným signálom

b) nízkofrekvenčná nosná vlna zosilneným nízkofrekvenčným signálom

c) nízkofrekvenčná nosná vlna vysokofrekvenčným signálom

Otázka č. 2
Pre ktoré vlny sa stávajú prekážkou javy, ako sú hmla, dážď, sneh?

a) VKV

b) SV

c) UKV

Otázka č. 3
Stredným vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

a) f: 30 - 300 kHz : 10 - 1 km

b) f: 30 - 300 MHz : 10 - 1 m

c) f: 300 - 3 000 kHz : 1 000 - 100 m

Otázka č. 4
Letecké rádiostanice pracujú v pásme VKV

a) 108 - 112 MHz

b) 118 - 136, 975 MHz

c) 112 - 118 MHz

Otázka č. 5
Vlastnosť fázovej modulácie, kde sa posúva fáza nosnej vlny, sa využíva u rádionavigačných zariadení

a) NDB

b) VOR

c) ILS

Otázka č. 6
Prijímač komunikačnej rádiostanice pracuje na princípe

a) oddelenia modulačného signálu od nosnej vlny

b) zosilnenia prijatého signálu

c) zosilnenia oddelenej nosnej vlny

Otázka č. 7
Veľmi krátkym vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

a) f: 30 - 300 MHz : 10 - 1 m

b) f: 30 - 300 kHz : 10 - 1 km

c) f: 300 - 3 000 MHz : 1 - 0, 1 m

Otázka č. 8
Pri amplitúdovej modulácii sa mení v závislosti od modulačného signálu

a) amplitúda a frekvencia modulačného signálu

b) amplitúda nosnej vlny

c) amplitúda modulačného signálu

Otázka č. 9
Prijímač komunikačnej rádiostanice prijíma prostredníctvom antény

a) modulovanú nosnú vlnu

b) modulačný signál

c) demodulovanú nosnú vlnu

Otázka č. 10
Správne označenie vĺn je v riadku

a) 1-priestorová 2-priama 3-povrchová

b) 1-priama 2-povrchová 3-priestorová

c) 1-priestorová 2-povrchová 3-priama

Otázka č. 11
Automatický rádiokompas pracuje na princípe

a) porovnávania napätia vznikajúceho na rámovej a všesmerovej anténe

b) natočenia rámovej antény do smeru minimálneho príjmu

c) porovnania prúdu vznikajúceho v rámovej a všesmerovej anténe

Otázka č. 12
Stredné vlny sa vo dne šíria

a) priestorovou a povrchovou vlnou

b) priestorovou vlnou

c) povrchovou vlnou

Otázka č. 13
Po západe slnka vrstva D

a) slabne

b) spája sa s vrstvou E

c) rýchlo zaniká

Otázka č. 14
Šírenie dlhých a stredných vĺn je na prekážkach

a) závislé - odrážajú sa

b) nezávislé

c) závislé - vytvárajú tieň za prekážkami veľkých rozmerov viac ako 1/2

Otázka č. 15
Hustota elektrónov v jednotlivých vrstvách ionosféry je

a) závislá - maximum dosahuje v noci

b) závislá - maximum dosahuje cez deň

c) nezávislá od denného chodu

Otázka č. 16
Ionosféra sa skladá z

a) elektrónov a neutrónov

b) elektrónov a voľných iontov

c) voľných iontov a neutrónov

Otázka č. 17
Veľmi krátke vlny sa od ionosféry

a) odrážajú

b) neodrážajú sa nikdy

c) odrážajú sa v mimoriadnych prípadoch, v období veľkej slnečnej činnosti

Otázka č. 18
Elektromagnetické vlny, ktoré nazývame dlhými vlnami sa šíria

a) povrchovými vlnami a priestorovými vlnami

b) povrchovými vlnami

c) priamymi vlnami

Otázka č. 19
Pri zameriavaní vysielača rámovou anténou sa anténa nastavuje do smeru

a) minimálneho príjmu

b) maximálneho príjmu

c) 75% maximálneho príjmu

Otázka č. 20
Ak je plocha rýmovej antény nastavená kolmo na vysielač, indukuje sa na nej napätie, ktoré je

a) minimálne

b) maximálne

c) 0, 75 Ui max