Testy z letectva on-line

Aerodynamika Y7 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika Y7. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Najvýhodnejšie rozdelenie miestnych súčiniteľov vztlaku z hľadiska indukovaného odporu má

a) obdĺžnikové neskrútené krídlo

b) eliptické neskrútené krídlo

c) lichobežníkové neskrútené krídlo

Otázka č. 2
Pri použití slotov dôjde

a) k posunutiu KRIT do vyšších hodnôt, cY MAX zostane rovnaké

b) k posunutiu KRIT do vyšších hodnôt, cY MAX sa zväčší

c) KRIT zostane rovnaké, cY MAX sa zväčší

Otázka č. 3
Pri zväčšení uhla nábehu sa indukovaný odpor

a) zväčší

b) nezmení

c) zmenší

Otázka č. 4
Polára lietadla predstavuje závislosť

a) súčiniteľov cX a cY od uhla kĺzania

b) súčiniteľov cX a cY od uhla nábehu

c) súčiniteľov cm a cX od uhla nábehu

Otázka č. 5
Lietadlo vykonáva okolo osi tieto obraty

a) klonenie okolo priečnej osi, zatáčanie okolo kolmej osi, klopenie okolo pozdĺžnej osi

b) klonenie okolo kolmej osi, zatáčanie okolo priečnej osi, klopenie okolo pozdĺžnej osi

c) klonenie okolo pozdĺžnej osi, zatáčanie okolo kolmej osi a klopenie okolo priečnej osi

Otázka č. 6
Stranovú stabilitu lietadla najviac ovplyvňujú

a) zvislé chvostové plochy (SCHP), šípovitosť krídla, uhol nábehu

b) SCHP, šípovitosť krídla, vzopätie krídla

c) vzopätie krídla

Otázka č. 7
Základnými fyzikálnymi jednotkami podľa SI sú

a) meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela

b) meter, kilogram, sekunda, kilopond, bar, kalória, gauss

c) meter, decimeter, hodina, joule, watt, volt, ohm

Otázka č. 8
Rozloženie vztlaku pre eliptické krídlo je na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 9
Pri vykonaní sklzovej zákruty sa lietadlo vytáča (pozdĺžna os smeruje)

a) do zákruty

b) von zo zákruty

c) nevytáča sa

Otázka č. 10
Veľkosť horizontálnej rýchlosti pri stálej tiaži lietadla G = konšt. má vplyv na uhol nábehu. S jeho rastom rýchlosť

a) klesá

b) nemení sa

c) stúpa

Otázka č. 11
Medzi aerodynamické odľahčenie síl v riadení patrí

a) osové odľahčenie, rohové odľahčenie, vyváženie

b) osové, rohové odľahčenie, statické vyváženie

c) rohové odľahčenie, osové odľahčenie, odľahčovacie plošky

Otázka č. 12
Bod prechodu je bodom, kde dochádza k

a) zmene laminárneho prúdenia v turbulentne

b) odtrhnutiu medznej vrstvy

c) rozdeleniu nabiehajúceho prúdu na profil

Otázka č. 13
Aerodynamický stred profilu je bod, pre ktorý platí, že

a) pri rôznych uhloch nábehu je výsledný aerodynamický moment k tomuto bodu stály

b) pri rôznych uhloch nábehu je výsledný aerodynamický momentk tomuto bodu nulový

c) pri rôznych uhloch nábehu je výsledný súčiniteľ klopivého momentu stály a je rovný aerodynamickému momentu pri  = 0

Otázka č. 14
Bod najmenšej klesavosti na rýchlostnej poláre leží

a) mierne pod bodom najlepšej klesavosti

b) mierne pred (nad) bodom najlepšej klesavosti

c) na dotyčnici k poláre, rovnobežne s osou y

Otázka č. 15
Rýchlosť letu pri maximálnej kĺzavosti je tzv.

a) ekonomická rýchlosť

b) cestovná rýchlosť

c) optimálna rýchlosť

Otázka č. 16
Pokiaľ sa nachádza ťažisko za NB je lietadlo

a) statické, pozdĺžne nestabilné

b) statické, pozdĺžne stabilné

c) pozdĺžne stabilné

Otázka č. 17
Pri vysunutí vztlakových klapiek sa odpor lietadla

a) nezmení

b) vzrastie

c) klesne

Otázka č. 18
Pre výklzovú zákrutu platí konfigurácia orgánov riadenia

a) úmerné výchylky nožného a ručného riadenia

b) nadmerná výchylka nožného riadenia a malý náklon

c) veľký náklon a malá výchylka nožného riadenia

Otázka č. 19
Správna poloha KRIT je na vztlakovej čiare správne znázornená na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 20
Pri statickej stabilite zvažujeme pôsobenie nasledujúcich síl a momentov

a) aerodynamických

b) aerodynamických, zotrvačných a síl tiaže

c) zotrvačných a síl tiaže