Testy z letectva on-line

Meteorológia Y28 - letecký test
(13 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia Y28. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
V akom smere sa s výškou stáča vietor vo vrstve trenia na severnej pologuli?

a) v smere na západ

b) vpravo

c) vľavo

Otázka č. 2
Akú výšku indikuje tlakový výškomer v lietadle počas letu, ak sa na jeho tlakovú stupnicu nastaví QNH?

a) výšku lietadla nad MSL

b) výšku lietadla nad letiskom, na ktorom sa nameral tlak

c) výšku lietadla nad izobarickou hladinou 1000 hPa

Otázka č. 3
Vertikálny rez studeným frontom je správne na obrázku a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 4
Skratkové slovo TREND je

a) indikátor zmeny v pristávacej predpovedi

b) označenie typu pristávacej predpovede

c) letisková predpoveď

Otázka č. 5
Podmienkou zaraďovania informácie o RVR do správy METAR je

a) pokles dráhovej dohľadnosti pod 2000 m a dohľadnosti pod 5 km

b) pokles RVR pod letiskové prevádzkové minimá

c) pokles RVR pod 1500 m, alebo pokles VIS pod 1500 m, alebo pokles RVR i VIS pod 1500 m

Otázka č. 6
Ľadovka (druh námrazy) má najväčší výskyt

a) v bezoblačnom priestore

b) v hmle

c) v oblakoch s veľkými výstupnými pohybmi vzduchu

Otázka č. 7
METAR je

a) správa, obsahujúca meteorologické údaje získané pozorovaním a meraním pozemnej stanice, určená letectvu

b) predpoveď poveternostných javov významných pre letectvo s platnosťou 9 hodín

c) letová predpoveď spojená s TREND

Otázka č. 8
Chybná informácia o premenlivom vetre je

a) 00000mps

b) VRB04mps

c) 01006mps 320V060

Otázka č. 9
Pretrvávanie radiačnej hmly na danom letisku v zimnom polroku podporuje

a) oblačnosť a silný vietor

b) nerušené vyžarovanie tepla zemským povrchom a silná mechanická trubulencia

c) prízmená výrazná inverzia teploty vzduchu

Otázka č. 10
Správnu orientáciu sily barického gradientu (G), Coriolisovej sily (A) a rýchlosti pohybu vzduchu (v) v podmienkach gradientového vetra na južnej pologuli obsahuje náčrt a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 11
Malé podchladené kvapôčky, tvoriace oblak, sa usadzujú na nábežných hranách krídla uzatvárajúc pri tom medzi sebou vzduch. O aký druh námrazy ide?

a) vytvára sa zrnitá námraza

b) ide o ľadovku

c) na lietadle sa usadzuje inovatka

Otázka č. 12
Na ktorých mapách sú zakreslené izobary?

a) na výškových

b) na mapách s rovnakou zmenou tlaku

c) na prízemných

Otázka č. 13
Pre vlnové prúdenie v priestore horskej prekážky sú načrtnuté priaznivé podmienky na obrázku a, b alebo c?

a) a

b) b

c) c