Testy z letectva on-line

Lietadlá Y36 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Lietadlá Y36. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Zariadenie na zvýšenie vztlaku

a) zvyšuje dosiahnuteľné hodnoty vztlaku a rýchlosti

b) zvyšuje dosiahnuteľné hodnoty vztlaku a znižuje minimálnu rýchlosť letu

c) zabezpečuje zvýšenie vztlaku pri letoch vo veľkých výškach

Otázka č. 2
Ľahké lietadlo je lietadlo do maximálnej vzletovej hmotnosti

a) 5 600 kg

b) 5 700 kg

c) 5 800 kg

Otázka č. 3
Chvostové plochy letúna

a) zabezpečujú požadované letové vlastnosti

b) zabezpečujú požadované letové vlastnosti a sú zdrojom pasívneho odporu

c) čiastočne vytvárajú potrebný vztlak

Otázka č. 4
Hlavný nosník jednonosníkového krídla je umiestnený

a) vo vystuženej nábežnej hrade krídla

b) v mieste najväčšej hrúbky profilu krídla

c) v odtokovej časti krídla s uchytením krídielok a klapiek

Otázka č. 5
Klzák je

a) lietadlo ťažšie ako vzduch s pevnými nosnými plochami

b) lietadlo ťažšie ako vzduch, bezmotorové, s nosnými plochami nepohyblivými

c) lietadlo ťažšie ako vzduch, bezmotorové

Otázka č. 6
Priame riadenie umožňuje ovládať kormidlá

a) hydraulickými silovými mechanizmami

b) elektrickou sústavou

c) mechanickým prevodom

Otázka č. 7
Hmotové vyváženie kormidiel

a) zmenšuje sily v riadení

b) vylepšuje ich aeroelastické charakteristiky

c) zmenšuje ohybové namáhanie kormidiel

Otázka č. 8
Návod na obsluhu a údržbu

a) poskytuje informácie pre obsluhujúci personál

b) poskytuje informácie dôležité pre posádku

c) je propagačným materiálom o lietadle

Otázka č. 9
Vrtuľník je

a) lietadlo s rotujúcou nosnou plochou

b) motorové lietadlo ťažšie ako vzduch s rotujúcou nosnou plochou

c) motorové lietadlo s kombinovanými nosnými plochami

Otázka č. 10
Hlavné časti kyslíkových systémov tvoria

a) kompresory, potrubie, kohúty, pracovné valce

b) kyslíkové fľaše, potrubie, kohúty, redukčné ventily

c) kyslíkové fľaše, potrubie a hadice, kohúty, dýchacie prístroje

Otázka č. 11
Normálna trieda lietadiel môže vykonávať za letu

a) akékoľvek obraty, pri ktorých sa neprekročí maximálny povolený násobok zaťaženia

b) iba obraty, pri ktorých vzniká kladný násobok zaťaženia

c) iba tie obraty, ktorú slúžia k normálnemu letu

Otázka č. 12
Pomocný hasiaci prístroj v kabíne

a) môže ako hasidlo používať aj tetrachlór

b) nesmie používať tetrachlór ako hasidlo

c) má ako hasidlo tetrachlór

Otázka č. 13
Na obrázku je znázornený

a) dvojčinný pracovný valec hydraulickej sústavy

b) jednočinný pracovný valec hadraulickej sústavy

c) jednosmerný ventil hydraulickej sústavy

Otázka č. 14
Plnenie nádrží ľahkých cvičných lietadiel je

a) spádové, plnením cez hrdlo umiestnené na hornej strane nádrže

b) tlakové, zo spodnej strany

c) tlakové, z bočnej strany

Otázka č. 15
Spojovacie uzly priehradovej konštrukcie trupu dobre prenášajú

a) sústredené zaťaženia, na prenášanie plošných zaťažení sú nevhodné

b) plošné zaťaženia, na prenášanie sústredených zaťažení sú nevhodné

c) plošné aj sústredené zaťaženia

Otázka č. 16
Najvýznamnejšie zaťaženie krídla letúna za letu je spôsobené

a) ohybovým momentom v normálnej rovine MON

b) ohybovým momentom v dotykovej rovine MOT

c) krútiacim momentom MK

Otázka č. 17
Kontrolou umiestnenia osôb a nákladu pred letom

a) zisťujeme skutočnú letovú hmotnosť lietadla

b) zisťujeme centráž lietadla

c) zisťujeme, či sú zabezpečené proti posunutiu

Otázka č. 18
Lietadlá spôsobilé na akrobaciu musia mať v palivovej sústave

a) akrobatickú úpravu všetkých hlavných nádrží

b) akrobatickú úpravu prídavnej nádrže

c) minimálne jednu nádrž s akrobatickou úpravou

Otázka č. 19
Maximálna vzletová hmotnosť lietadla

a) je najvyššia prípustná hmotnosť lietadla pri vzlete

b) je menšia ako maximálna pristávacia hmotnosť

c) je hmotnosť lietadla pri vzlete

Otázka č. 20
Zosilnené rebro plní funkciu

a) ako rebro profilové a navyše prenáša miestne pôsobiace sústredené zaťaženie

b) pri prenose sústredených zaťažení

c) stabilizácie tvaru profilu a miestneho odvádzania plošných síl od pripevneného poťahu