Testy z letectva on-line

Spojovací predpis Y72 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Spojovací predpis Y72. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Číslo 800 sa slovami vysiela

a) osem nula nula

b) osem sto

c) osem stovák

Otázka č. 2
Simplexné spojenie

a) spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva naraz v oboch smeroch

b) spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva striedavo len v jednom smere

c) ani jedno z uvedených

Otázka č. 3
Číslo 25 400 sa slovami vysiela

a) dva päť štyri nula nula

b) dva päť tisíc štyri nula nula

c) dva päť tisíc štyri sto

Otázka č. 4
Je zloženie pilnostnej správy správne?
- pilnostný signál "PAN PAN" 3x
- názov stanice, ktorej je správa adresovaná
- označenie lietadla
- povaha pilnostného stavu
- úmysly veliteľa lietadla
- poloha, hladina, kurz

a) áno

b) nie

c) neviem

Otázka č. 5
Ak lietadlová stanica nie je schopná nadviazať spojenie s leteckou stanicou na určenom kmitočte

a) použije frázu "vysielam naslepo"

b) pokúsi sa o nadviazanie spojenia na inom kmitočte na danú trať

c) ostane na príjme

Otázka č. 6
"PAN PAN MEDICAL" je rádiotelefónny signál správy

a) pilnostnej

b) tiesňovej

c) správy na zaistenie bezpečnosti letu

Otázka č. 7
Ide o správne prednostné poradie správ, dopravovaných leteckou pohyblivou službou?
- tiesňové
- pilnostné
- o rádiovom zameraní
- na zabezpečenie bezpečnosti letov
- meteosprávy
- o pravidelnosti letov

a) áno

b) nie

c) neviem

Otázka č. 8
Právo uložiť ticho má stanica

a) iba stanica riadiaca

b) ktorákoľvek iná stanica

c) stanica v tiesni a stanica riadiaca

Otázka č. 9
Musí pilnostná správa lietadla vykonávajúceho sanitný let obsahovať nasledujúce údaje
- volaciu značku lietadla
- polohu lietadla
- zamýšľanú trať
- vypočítané časy (vzletu, pristátia a pod. )
- ďalšie informácie dôležité pre let

a) áno

b) nie

c) podľa potreby

Otázka č. 10
Skupina času sa skladá

a) z dvoch číslic

b) zo štyroch číslic

c) zo šiestich číslic

Otázka č. 11
Vyberte správny kód pre "Tlak, indikujúci výšku nad úrovňou letiska"

a) QNH

b) QFF

c) QFE

Otázka č. 12
UTC je skratka

a) greenwichského času

b) svetového koordinovaného času

c) stredoeurópskeho času

Otázka č. 13
Vyberte správny kód pre "Tlak, indikujúci nadmorskú výšku"

a) QNH

b) QFF

c) QFE

Otázka č. 14
Tiesňová frekvencia je

a) 121, 5 MHz

b) 121, 5 KHz

c) 122, 5 MHz

Otázka č. 15
Vyberte správnu skratku pre "Letisko"

a) AC

b) AD

c) ACL

Otázka č. 16
Vyberte správnu skratku pre "Automatická informačná služba koncovej riadenej oblasti"

a) ATIS

b) ATTN

c) DRSN

Otázka č. 17
DUPLEX

a) spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva naraz v oboch smeroch

b) spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva striedavo len v jednom smere

c) ani jedno z uvedených

Otázka č. 18
Vyberte správnu skratku pre "Predpokladaný čas príletu"

a) FPL

b) ETD

c) ETA

Otázka č. 19
Vyberte správnu skratku pre "Klesajte do... " "Klesám do... "

a) MOC

b) DES

c) DEST

Otázka č. 20
Služba medzi leteckými a lietadlovými stanicami alebo medzi lietadlovými stanicami navzájom - ide o definíciu nasledujúcej služby

a) letecká pevná služba

b) letecká pohyblivá služba

c) letecká rozhlasová služba