Testy z letectva on-line

Meteorológia X28 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Meteorológia X28. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Kladná energia instability je úmerná ploche a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 2
Výstupná kondenzačná hladina je podľa priebehu charakteristických čiar na termodynamickom diagrame v hladine a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 3
Podľa vertikálneho rezu zónou studeného a teplého frontu usúďte, na ktorom obrázku sú správne uvedené zóny prevládajúceho výskytu námrazy kryštalickej (k), priesvitnej (p) a zrnitej (z)!

a

b

c

Otázka č. 4
Vertikálna a horizontálna cirkulácia vzduchu v oblasti Cb in (búrkový oblak v štátdiu rozpadu) je správne na náčrte a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 5
Pri označení, ktoré je uvedené na obrázku, je Kármánova podmienka stacionárnosti prúdenia vyjadrená vzťahom a, b alebo c?

hx = 0, 281 L

L = 0, 281 hx

(hx) / L = 2, 81

Otázka č. 6
Na náčrte je izolovaný búrkový oblak v štádiu plného rozvoja (Cb cal). Rozhodnite, ktorá z naznačených ciest a, b alebo c je najekonomickejšia!

a

b

c

Otázka č. 7
Čo znamená skratka množstva oblačnosti OVC (overcast)?

nad oblakmi

oblačno

zamračené

Otázka č. 8
Aký význam má skratkové slovo (indikátor) NOSIG v pristávacej predpovedi?

počas nasledujúcich dvoch hodín sa neočakávajú významnejšie zmeny poveternostných prvkov a javov

počas nasledujúcej hodiny sa počasie významnejšie nezmení

žiadna významná zmena sa do času vydania najbližšej pravidelnej správy neočakáva

Otázka č. 9
Čo je VOLMET?

trvalé vysielanie aktuálnych poveternostných informácií pozemnou stanicou pre lietadlá počas letu

predpoveď poveternostných podmienok na vybraných letiskách, formulovaná podľa meteorologického kódu

súbor stanovených údajov o letisku a poveternostných podmienkach, ovplyvňujúcich bezpečné pristátie

Otázka č. 10
Čo sa rozumie pod označením TAF?

pristávacia predpoveď

aktuálne počasie na letisku

letisková predpoveď

Otázka č. 11
Čo znamená v meteorologickej správe pre letectvo skratka BKN (broken)?

obloha je úplne pokrytá oblakmi

pokrytie oblohy od 5/8 do 7/8

pokrytie oblohy kolíše od bezoblačna do úplného pokrytia oblohy

Otázka č. 12
Základnou leteckou meteorologickou správou je

METAR

VOLMET

TAF

Otázka č. 13
Pokiaľ ide o dohľadnosť, možno nasledujúcu leteckú poveternostnú správu LZIB 27010mps CAVOK 20/10 Q1020 NOSIG = interpretovať

údaj o dohľadnosti nie je k dispozícii

dohľadnosť je viac ako 5 km

dohľadnosť 10 km alebo viac

Otázka č. 14
Predpoveď TREND sa vydáva na

jednu hodinu

dve hodiny

tri hodiny

Otázka č. 15
Najväčšia rýchlosť vetra sa vyskytuje na stanici a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 16
METAR je

správa, obsahujúca meteorologické údaje získané pozorovaním a meraním pozemnej stanice, určená letectvu

predpoveď poveternostných javov významných pre letectvo s platnosťou 9 hodín

letová predpoveď spojená s TREND

Otázka č. 17
Skupina VV003 v správe METAR sa správne dešifruje

dohľadnosť na danom letisku má hodnotu 30 m

oblohu nie je možné rozoznať a vertikálna dohľadnosť má hodnotu 90 m

dohľadnosť má nulovú hodnotu a takýto stav sa udrží ešte aspoň 3 hodiny

Otázka č. 18
Bez atmosférických zrážok v čase, ku ktorému sa údaje staničného krúžka vzťahujú, bola stanica a, b alebo c?

a

b

c

Otázka č. 19
Skratkové slovo TREND je

indikátor zmeny v pristávacej predpovedi

označenie typu pristávacej predpovede

letisková predpoveď

Otázka č. 20
Na ktorých mapách sú zakreslené izobary?

na výškových

na mapách s rovnakou zmenou tlaku

na prízemných