Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 X62 - letecký test
(11 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 X62. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Dvojitý biely kríž, umiestnený horizontálne v návestnej ploche znamená, že

na letisku sa vykonávajú výsadky

na letisku je kombinovaná prevádzka

na letisku je prevádzka klzákov

Otázka č. 2
Pravá paža vzpažená, ľavá pripažená

ďalšie úkony vykonávajte podľa pokynov riadiaceho odbavovacej plochy

stojte

rolujte na túto stojánku

Otázka č. 3
Paže vzpažené nad hlavou dlaňami obrátenými dovnútra

rolujte priamo vpred

rolujte na túto stojánku

ďalší úkon vykonávajte podľa pokynov riadiaceho odbavovacej plochy

Otázka č. 4
Paže čiastočne rozpažené dlaňami dozadu opakujú pohyb nahor a dozadu z úrovne ramien

rolujte na túto stojánku

rolujte priamo vpred

ďalšie úkony vykonávajte podľa pokynov riadiaceho odbavovacej plochy

Otázka č. 5
Lietadlo, proti ktorému zasahuje iné lietadlo, musí okamžite sledovať inštrukcie odovzdávané zasahujúcim lietadlom, uposlúchnuť a odpovedať na vizuálne stanovisko letových prevádzkových služieb, pokúsiť sa nadviazať rádiové spojenie so zasahujúcim lietadlom alebo s príslušným stanoviskom riadiacim zasahovanie, pomocou všeobecného volania s udaním svojej identifikácie a povahy letu na tiesňovom kmitočte

121, 5 MHz

124, 15 MHz

123, 45 MHz

Otázka č. 6
Ak sa inštrukcie odovzdané lietadlu narušiteľa pomocou rádiového spojenia a akýchkoľvek zdrojov líšia od inštrukcií odovzdávaných zasahujúcim lietadlom pomocou vizuálneho návestia, lietadlo proti ktorému sa zasahuje musí okamžite žiadať o vyjasnenie a pritom sa

naďalej riadiť vizuálnymi inštrukciami odovzdávanými zasahujúcim lietadlom

vzdialiť sa zo zakázaného priestoru

zatočiť do vnútrozemia a kývať krídlami

Otázka č. 7
Na návesť zasahujúceho lietadla vo dne alebo v noci "Ste narušiteľ, nasledujte ma" (kývanie lietadiel a záblesky navigačných svetiel v nepravidelných intervaloch, vykonávané v polohe mierne nad a pred lietadlom a spravidla vľavo od narušiteľa), odpovedá narušiteľ

kývaním lietadla okolo pozdĺžnej osi

kývaním lietadla a zábleskami navigačných svetiel v nepravidelných intervaloch a nasledovaním

pohybovaním krídelok a smerového kormidla

Otázka č. 8
Na návesť zasahujúceho lietadla vo dne alebo v noci "Pristaňte na tomto letisku" odpovedá narušiteľ

kývaním lietadla okolo pozdĺžnej osi

opakovaným rozsvietením navigačných svetiel

vysunutím podvozku, zapnutím pristávacích svetiel a nasledovaním zasahujúceho lietadla

Otázka č. 9
Lety VFR v smere od 180 stupňov do 359 stupňov môžu byť vykonávané v letovej hladine

55, 75, 95, 115

45, 65, 85, 105

20, 40, 60, 80

Otázka č. 10
Lety VFR v smere od 000 stupňov do 179 stupňov môžu byť vykonávané v nadmorskej výške

1 350, 2 000, 2 600, 3 200

900, 1 500, 2 150, 2 750

1 050, 1 700, 2 300, 2 900

Otázka č. 11
Vo frazeológii sa hladina letu vyjadrená výrazom Altitude - rozumie

výška nad zemou

nadmorská výška

výška nad letiskom