Testy z letectva on-line

Letecká navigácia X14 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia X14. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
1o na rovníku predstavuje:

1o 43´ 58´´

60 km

60 NM

Otázka č. 2
Rozdiel zemepisných dĺžok medzi bodmi OBT 1 : 04o14´ 28´´ E a OBT 2 : 02o 30´ 30´´ E je:

1o 43´ 58´´

6o 44´ 58´´

2o 44´ 58´´

Otázka č. 3
Rozdiel zemepisných šírok medzi bodmi OBT 1 : 21o 32´ 17´´ N a OBT 2 : 16o 27´45´´ N je:

4o 05´28´´

5o 04´32´´

5o 04´32´´

Otázka č. 4
Pre loxodromu je charakteristické, že:

zviera s poludníkmi rôzne zemepisné smerníky.

nemá charakteristické znaky.

zviera s poludníkmi rovnaký zemepisný smerník.

Otázka č. 5
Nultý (základný) poludník prechádza cez:

Paríž.

New York.

Greenwich.

Otázka č. 6
Najkratšia spojnica na referenčnej guli je:

loxodroma.

malá kružnica.

ortodroma.

Otázka č. 7
S poludníkmi zviera rovnaký zemepisný smerník:

ortodroma.

krivka rovnakých smerníkov.

loxodroma.

Otázka č. 8
Ktoré z čiar na referenčnej guli sú veľké kružnice?

všetky poludníky.

všetky rovnobežky a rovník.

všetky poludníky a rovník.

Otázka č. 9
Zemepisnú šírku vyjadrujeme:

stupňami od rovníka (od 0o do 90o).

stupňami od pólu.

kilometrami [km] od rovníka.

Otázka č. 10
Zemepisná dĺžka je vyjadrená:

stupňami od nultého poludníka v smere pohybu hodinových ručičiek.

stupňami od pólu.

stupňami od nultého poludníka od 0o do 180o v smere na východ a západ.

Otázka č. 11
Bod "A" leží na zemepisnej šírke 62o 33´ N. Aká je zemepisná šírka bodu "B" ležiaceho na sever od bodu "A" vo vzdialenosti 240 NM?

33o 33´ N

66o 33´ N

58o 33´ S

Otázka č. 12
Rovník zviera s poludníkmi zemepisný smerník:

45o

180o

90o

Otázka č. 13
Najlepšie vystihuje tvar zemského telesa:

referenčná guľa.

referenčný elipsoid.

geoid.

Otázka č. 14
Polomer referenčnej gule (meraný na rovníku) je približne:

6 378 km

6 371 km

6 372 km

Otázka č. 15
Obvod rovníka je približne:

20 000 km

30 000 km

40 000 km

Otázka č. 16
Polohu bodu na referenčnej guli udávame v leteckej navigácii najčastejšie v:

pravouhlých súradniciach.

polárnych súradniciach.

zemepisných súradniciach.

Otázka č. 17
Krivka rovnakých súčtov vzdialeností je:

loxodroma.

elipsa.

radiodroma.

Otázka č. 18
Krivka rovnakých rozdielov vzdialeností je:

loxodroma.

hyperbola.

parabola.

Otázka č. 19
Izogóna je:

čiara spájajúca miesta s rovnakou presnosťou

čiara spájajúca miesta s nulovou deklináciou

čiara spájajúca miesta s rovnakou deklináciou

Otázka č. 20
Agóna je:

čiara spájajúca miesta s rovnakou deklináciou

čiara spájajúca miesta s nulovou deklináciou

čiara spájajúca miesta s rovnakou presnosťou