Testy z letectva on-line

Lietadlá Y37 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Lietadlá Y37. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Klimatizačné zariadenie lietadiel lietajúcich v malých výškach zabezpečuje spravidla

a) len požadovanú teplotu vzduchu v kabíne

b) požadovanú teplotu a vlhkosť vzduchu

c) požadovanú teplotu a potrebný tlak vzduchu

Otázka č. 2
Čerpadlá v palivovej sústave zabezpečujú

a) plnenie nádrží palivovej sústavy

b) dodávku paliva s potrebným tlakom

c) odsávanie prebytočného paliva z palivovej sústavy motora

Otázka č. 3
Schematický obrázok znázorňuje hlavný tlmič podvozkovej nohy

a) hydraulický, pákový

b) pneumatický, teleskopický

c) hydro-pneumatický, teleskopický

Otázka č. 4
Na kontrolu funkcie palivovej sústavy je ľahký cvičný letún vybavený ukazovateľmi

a) množstva paliva v nádržiach a tlaku paliva za dopravným čerpadlom

b) prietoku paliva v sústave a tlaku pred čerpadlom

c) prietoku paliva a tlaku paliva za čerpadlom

Otázka č. 5
Hydraulický zámok

a) zabraňuje nežiadúcemu pohybu piestu v pracovnom valci hydraulickej sústavy pri určitej polohe

b) zabraňuje prívodu hydraulickej kvapaliny pri pohybe piestu v pracovnom valci

c) umožňuje plynulý prietok hydraulickej kvapaliny pracovným valcom

Otázka č. 6
Nosníkové krídlo je do trupu uchytené pomocou

a) závesov v koreňovej časti krídla

b) skrutkového spojenia

c) príruby

Otázka č. 7
Na ovládanie vysokoúčinných kotúčových bŕzd sa spravidla používa

a) mechanický pákový prevod

b) hydraulický systém

c) pneumatický systém

Otázka č. 8
Znečistenie hydraulickej kvapaliny

a) nevedie k zmenám vlastností hydraulickej sústavy

b) vedie k zmenám vlastností hydraulickej kvapaliny, avšak funkcia sústavy sa nezhoršuje

c) vedie k zmenám vlastností hydraulickej kvapaliny, zhoršuje sa funkcia sústavy

Otázka č. 9
Silový účinok pneumatickej sústavy sa prejavuje

a) tlakom vzduchu v pracovnom valci

b) plynulým prietokom vzduchu pracovným valcom

c) privádzaním vzduchu z okolitej atmosféry do sústavy

Otázka č. 10
Na obrázku je znázornený

a) hydraulický akumulátor v okruhu hydraulickej sústavy

b) tlakomer hydraulickej sústavy

c) pozemný zdroj tlaku hydraulickej sústavy

Otázka č. 11
Zvislá chvostová plocha letúna zabezpečuje

a) pozdĺžnu stabilitu a riaditeľnosť letúna

b) vhodnú polohu ťažiska letúna, centráž

c) stranovú stabilitu a riaditeľnosť letúna

Otázka č. 12
Krídlo letúna plní hlavnú funkciu pri

a) vytváraní potrebné vztlaku a umiestnení palivových nádrží

b) vytváraní potrebného vztlaku a stabilizácii tvaru profilu

c) vytváraní potrebného vztlaku a zabezpečení požadovaných letových vlastností

Otázka č. 13
Hlavné palivové nádrže typickej palivovej sústavy ľahkých cvičných letúnov sú

a) samonosné kovové nádrže v krídlach

b) integrálne palivové nádrže v krídlach

c) kovové nádrže v trupe

Otázka č. 14
Silový účinok je v hydraulickej sústave vyvodený

a) tlakom hydraulickej kvapaliny v pracovnom valci

b) plynulým prietokom hydraulickej kvapaliny pracovným valcom

c) zvýšením objemu privedenej hydraulickej kvapaliny do pracovného valca

Otázka č. 15
Mechanické brzdy podvozkových kolies menia kinetickú energiu pohybujúceho sa letúna na

a) teplo čiastočne odvádzané do okolitej atmosféry

b) mechanickú energiu pretáčania kolesa okolo osi

c) reakciu odvádzanú do podvozkovej nohy

Otázka č. 16
Osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla

a) stráca svoju platnosť len v prípade uplynutia vyznačenej doby platnosti

b) stráca svoju platnosť len vyhlásením ŠLI

c) stráca svoju platnosť aj v prípade nedodržania predpísaných postupov obsluhy a údržby

Otázka č. 17
Letová príručka lietadla

a) je založená u výrobcu lietadla a nemusí byť na palube lietadla

b) musí byť na palube lietadla

c) nemusí byť na palube lietadla, ale prevádzkovateľ ju musí mať

Otázka č. 18
Trup letúna je

a) priestorový nosník na umiestnenie posádky, osôb a nákladu, ktorý súčasne prenáša zaťaženia od ostatných pripojených častí

b) duté teleso na umiestnenie osôb a nákladu

c) pevnostný element zabezpečujúci pevné spojenie všetkých častí letúna do jedného celku

Otázka č. 19
Celkovú hmotnosť lietadla pred letom stanovíme

a) odhadom

b) na základe hlásenia od technika

c) výpočtom podľa letovej príručky

Otázka č. 20
Osvedčenie letovej spôsobilosti je

a) založené len v leteckom registri

b) založené len u výrobcu lietadla

c) základným technickým dokladom, ktorý musí byť na palube lietadla