Testy z letectva on-line

Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y52 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y52. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Rozhlasové vysielanie na letiskách používaných na medzinárodnú dopravu musí byť v jazyku

a) anglickom

b) ruskom

c) anglickom a ruskom

Otázka č. 2
Tie časti vzdušného priestoru, o ktorých bolo rozhodnuté, že v nich budú poskytované letové informačné služby a pohotovostná služba, sa označujú ako

a) riadené oblasti

b) riadené okrsky

c) letové informačné oblasti

Otázka č. 3
Oblastnú službu riadenia vykonáva oblastné stredisko riadenia alebo v obmedzenom rozsahu, kde je to účelné stanovisko, ktoré vykonáva

a) leteckú informačnú službu

b) približovaciu službu riadenia

c) pohotovostnú službu

Otázka č. 4
Vo vzdušnom priestore sú povolené lety IFR aj VFR. Všetkým letom IFR sa poskytuje letová poradná služba. Všetkým letom sa na vyžiadanie poskytuje letová informačná služba. Je to vzdušný priestor triedy

a) D

b) E

c) F

Otázka č. 5
Spodná hranica riadenej oblasti sa stanovuje vo výške nad zemou alebo vodou najmenej

a) 100 m

b) 200 m

c) 300 m

Otázka č. 6
Letové prevádzkové služby zahrňujú

a) oblastnú službu riadenia, približovaciu službu riadenia, letiskovú službu riadenia

b) službu riadenia letovej prevádzky, letovú informačnú službu a pohotovostnú službu

c) službu riadenia letovej prevádzky a letovú informačnú službu

Otázka č. 7
Letové prevádzkové služby sú všeobecný výraz zahrňujúci

a) oblastnú, približovaciu a letiskovú službu riadenia

b) letovú informačnú službu, pohotovostnú službu, letovú poradnú službu, službu riadenia letovej prevádzky

c) všetky poskytované služby

Otázka č. 8
Letové povolenie je povolenie vydané veliteľovi lietadla vykonať let alebo v lete pokračovať za podmienok určených

a) stanoviskom riadenia letovej prevádzky

b) prevádzkovateľom

c) operačným dispečingom

Otázka č. 9
Keď počas 10 minút nedošla žiadna správa z lietadla od doby, keď lietadlo malo podať správu o prelete hlásneho bodu alebo od doby keď bol vykonaný prvý neúspešný pokus o nadviazanie spojenia s lietadlom, oblastné stredisko riadenia musí oznámiť záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

a) neistoty

b) pohotovosti

c) tiesne

Otázka č. 10
Ak lietadlo nepriletelo na cieľové letisko počas 10 minút od vypočítaného času naposledy oznámeného alebo vypočítaného stanoviskom riadenia letovej prevádzky, oblastné stredisko oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

a) neistoty

b) pohotovosti

c) tiesne

Otázka č. 11
Keď došla správa, že schopnosť lietadla sa zhoršila natoľko, že bude pravdepodobne nútené núdzovo pristáť, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

a) tiesne

b) neistoty

c) pohotovosti

Otázka č. 12
Oblastná služba riadenia je služba riadenia letovej prevádzky pre

a) všetky lety v riadenej oblasti

b) lety IFR a VFR v riadenej oblasti

c) riadené lety v riadenej oblasti

Otázka č. 13
Pred poskytnutím letovej informačnej služby má vždy prednosť, kedykoľvek to okolnosti vyžadujú, poskytnutie

a) služby riadenia letovej prevádzky

b) pohotovostnej služby

c) poradnej služby

Otázka č. 14
Nebezpečný priestor je vymedzený vzdušný priestor, v ktorom je

a) možno vykonávať lety pri dodržovaní určitých zvláštnych podmienok

b) vo vyhlásenej dobe činnosť nebezpečná pre lety lietadiel

c) zakázaná letová prevádzka

Otázka č. 15
Ako typické označenie, že na lietadle doško k nezákonnému zásahu, sa u lietadla vybaveného odpovedačom sekundárneho radaru využíva toto zariadenie

a) v MODE A, KÓD 7700

b) v MODE B, KÓD 7700

c) v MODE A, KÓD 7500

Otázka č. 16
Obdobie pohotovosti je situácia, keď je

a) neistota o bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube

b) odôvodnená obava o bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube

c) určitá istota, že lietadlu a osobám na jeho palube hrozí vážne a bezprostredné nebezpečenstvo, alebo že potrebujú okamžitú pomoc

Otázka č. 17
Keď lietadlo, ktoré obdržalo povolenie na pristátie, nepristálo počas 5 minút od vypočítaného času pristátia a spojenie s ním nebolo opäť nadviazané, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

a) pohotovosti

b) tiesne

c) neistoty

Otázka č. 18
Služba riadenia letovej prevádzky je poskytovaná

a) všetkým letom IFR

b) všetkým letom VFR

c) všetkým zvláštnym letom

Otázka č. 19
Vo vzdušnom priestore sú povolené lety IFR aj VFR. Všetkým letom sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky, pričom letom IFR sa zabezpečujú rozostupy voči iným letom IFR a poskytujú sa im prevádzkové informácie o letoch VFR. Letom VFR sa poskytujú prevádzkové informácie o všetkých ostatných letoch. Je to vzdušný priestor triedy

a) A

b) D

c) F

Otázka č. 20
Ako stredisko na zhromažďovanie všetkých informácií o období núdze lietadiel letiacich v letovej oblasti a na odovzdávanie takýchto údajov príslušnému záchrannému koordinačnému stredisku, slúži

a) oblastné stredisko riadenia danej letovej oblasti

b) približovacie stredisko riadenia

c) letisková riadiaca veža