Testy z letectva on-line

Letecká navigácia Y18 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia Y18. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Polomer referenčnej gule (meraný na rovníku) je približne:

a) 6 378 km

b) 6 371 km

c) 6 372 km

Otázka č. 2
Podľa Tabuliek na zemepisnej dĺžke 15o E je 18 h 30 min. Koľko hodín miestneho času je na zemepisnej dĺžke 5o W ?

a) 19 h 50 min.

b) 17 h 10 min.

c) 19 h 10 min.

Otázka č. 3
Ktorý výrez z mapy znázorňuje leteckú mapu ICAO zhotovenú v kužeľovej projekcii?

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 4
Najlepšie vystihuje tvar zemského telesa:

a) referenčná guľa.

b) referenčný elipsoid.

c) geoid.

Otázka č. 5
Je 13 h SEČ, koľko je UTC ?

a) 13 h UTC

b) 12 h UTC

c) 14 h UTC

Otázka č. 6
Máme dané : TUz = 080o, PVR = 720 km/h-1, beta/U = 020/120 km/h. Ktorý výpočet je správny ?

a) TR = 600 km/h Kz = 088° = 8o L

b) TR = 652 km/h Kz = 072° = 008o P

c) TR = 625 km/h Kz = 078° = 002o P

Otázka č. 7
Kurz zemepisný je:

a) zemepisný smerník kurzu letu.

b) uhol meraný od severnej vetvy miestneho poludníka po predĺženú pozdĺžnu os lietadla.

c) relatívny smerník orientačného bodu a predĺženej pozdĺžnej osi lietadla.

Otázka č. 8
Čas SEČ je voči času UTC posunutý o:

a) + 2 hod.

b) + 1 hod.

c) 0 hod.

Otázka č. 9
Plná výchylka ručičky CDI predstavuje pri traťovom lete na vysielač VOR-u odchýlku od trate 10o (a viac). V konfigurácii so systémom ILS-u, plná výchylka ručičky predstavuje odchýlku od trate:

a) 5o (a viac)

b) 2o 30´ (a viac)

c) 3o (a viac)

Otázka č. 10
Polohová čiara je:

a) čiara, ktorá udáva polohový smerník lietadla.

b) geometrické miesto bodov, nad ktorými sa lietadlo s určitou pravdepodobnosťou v danom okamihu nachádza.

c) geometrické miesto bodov, ktoré nám v mape udávajú polohu lietadla.

Otázka č. 11
Vypočítajte západ slnka pre letisko nachádzajúce sa na 12o 45´E, keď podľa Tabuľky na 15o E slnko zapadá o 18 : 02 h UTC.

a) 19 : 11 : 00 h SEČ.

b) 18 : 53 : 00 h SEČ L.

c) 19 : 15 : 20 h GMT.

Otázka č. 12
Na mapách v kužeľovom zobrazení, pri meraní zemepisného smerníka trate (pri väčších vzdialenostiach)meriame tento zemepisný smerník:

a) počiatočnom bode trate.

b) koncovom bode trate a pripočítame 180o.

c) v strede letenej trate.

Otázka č. 13
Pri približnom prevode km na NM možno pri výpočtoch "spamäti" použiť vzťah:

a) km : 2 + 10%

b) km x 2 - 20%

c) km : 2 - 10%

Otázka č. 14
Keď pilot po prelete orientačného bodu zistí znos, vráti sa na pôvodnú trať tak, že:

a) obráti pozdĺžnu os lietadla o dvojnásobný uhol znosu smerom k trati a letí novým kurzom rovnakú dobu, akú letel od orientačného bodu, nad ktorým bol ešte na trati.

b) opraví kurz letu o uhol znosu a letí týmto novým kurzom.

c) opraví kurz lietadla o dvojnásobný uhol znosu a pripočíta 180o.

Otázka č. 15
UTC je svetový čas, ktorý je:

a) odvodený z astronomických pozorovaní.

b) efemeridový čas.

c) atómový čas koordinovaný tak, aby sa neodchyľoval od času astronomického.

Otázka č. 16
INS (inerciálny navigačný systém) nám umožňuje:

a) určovať polohu v zemepisných súradniciach.

b) určovať polohu a všetky základné navigačné prvky.

c) určovať len základné navigačné prvky.

Otázka č. 17
Aký je LMT bodu ležiaceho na zemepisnej dĺžke 115o 30´ E, ak je jeho GMT = 6 h 15 min ?

a) 13 h 57 min.

b) 12 h 14 min.

c) 12 h 25 min. keď : LMT - Local Mean Time, t. j. miestny stredný čas.

Otázka č. 18
Ktoré z čiar na referenčnej guli sú veľké kružnice?

a) všetky poludníky.

b) všetky rovnobežky a rovník.

c) všetky poludníky a rovník.

Otázka č. 19
Jeden km je: [prevod km na NM]

a) 3, 28 NM

b) 1, 852 NM

c) 0, 5399 NM

Otázka č. 20
Vypočítajte a správnu odpoveď vyznačte, keď je dané:Tuz= 225°, beta/U= 350/10m/s, Vp= 180 km/h, S= 85 km.

a) Kz = 234°, US = - 9°, W = 158 km/h, t = 32 min.

b) Kz = 234°, US = + 9°, W = 198 km/h, t = 26 min.

c) Kz = 234°, US = - 9°, W = 198 km/h, t = 26 min.