Testy z letectva on-line

Pravidlá lietania L-2 Y57 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Pravidlá lietania L-2 Y57. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ak sa lietadlu na zemi dáva príkaz svetelným návestím orgánom letiskovej služby riadenia, potom stále červené svetlo znamená

a) vráťte sa na miesto, odkiaľ ste vyšli

b) opusťte pristávaciu plochu

c) stojte

Otázka č. 2
Letecká informačná príručka je

a) príručka vydaná výrobcom, obsahujúca informácie o výkonoch a obmedzeniach lietadla

b) príručka vydaná štátom alebo poverenou organizáciou obsahujúca letecké informácie trvalého charakteru dôležité pre leteckú prevádzku

c) príručka vydaná prevádzkovateľom obsahujúca letecké informácie trvalého charakteru

Otázka č. 3
Lety VFR medzi západom a východom slnka musia byť vykonávané v súlade s podmienkami stanovenými

a) Štátnou leteckou inšpekciou

b) leteckým úradom

c) prevádzkovateľom

Otázka č. 4
Lietadlo pri lete VFR sa musí vyhnúť všetkým neriadeným letiskám na trati vo vzdialenosti najmenej

a) 8 km

b) 3 km

c) 5 km

Otázka č. 5
Informáciu, ktorou sa pilot upozorňuje na inú známu alebo pozorovanú leteckú prevádzku v blízkosti jeho lietadla alebo zamýšľanej trate, a ktorá má pilotovi pomôcť vyhnúť sa zrážke, vydáva

a) letecká informačná služba

b) letecký úrad

c) stanovište letových prevádzkových služieb

Otázka č. 6
Na návesť zasahujúceho lietadla vo dne alebo v noci "Ste narušiteľ, nasledujte ma" (kývanie lietadiel a záblesky navigačných svetiel v nepravidelných intervaloch, vykonávané v polohe mierne nad a pred lietadlom a spravidla vľavo od narušiteľa), odpovedá narušiteľ

a) kývaním lietadla okolo pozdĺžnej osi

b) kývaním lietadla a zábleskami navigačných svetiel v nepravidelných intervaloch a nasledovaním

c) pohybovaním krídelok a smerového kormidla

Otázka č. 7
Veliteľ lietadla je

a) pilot lietadla zodpovedný za stav lietadla a jeho posádky, prípravu a vykonanie letu

b) pilot lietadla zodpovedný za dodržanie všetkých predpisov a nariadení počas letu

c) pilot lietadla zodpovedný za vykonanie letu a bezpečnosti cestujúcich a prepravovaného nákladu

Otázka č. 8
Letový plán musí byť predložený (s výnimkou plánov podávaných počas letu, ak sa jedná o let pre záchranu ľudského života alebo pri vynútenom prelete hraníc letových informačných oblasti) pred odletom najmenej

a) 120 minút

b) 60 minút

c) 30 minút

Otázka č. 9
Letový plán musí okrem iného obsahovať

a) letisko odletu, predpokladaný čas začatia rolovania, cestovnú rýchlosť, cestovné hladiny, trať letu

b) letisko odletu, dátum a čas odletu, trať letu

c) letisko odletu, dátum a čas odletu, vypočítané časy jednotlivých úsekov trate

Otázka č. 10
Paže čiastočne rozpažené dlaňami dozadu opakujú pohyb nahor a dozadu z úrovne ramien

a) rolujte na túto stojánku

b) rolujte priamo vpred

c) ďalšie úkony vykonávajte podľa pokynov riadiaceho odbavovacej plochy

Otázka č. 11
Letisko AFIS je letisko, na ktorom je známej prevádzke poskytovaná

a) letová informačná služba

b) letová poradná služba

c) letová informačná a pohotovostná služba

Otázka č. 12
Kurz je

a) vypočítaný smer letu s ohľadom na opravy od magnetického severu

b) smer pozdĺžnej osi lietadla, vyjadrený v stupňoch od severu

c) vypočítaný smer letu opravený o znos vetra a kompasové chyby

Otázka č. 13
Letiskový okruh je vzdušný priestor stanovených rozmerov ustanovený okolo letiska na ochranu

a) leteckej prevádzky

b) letiskovej prevádzky

c) letovej prevádzky

Otázka č. 14
Lety VFR v smere od 180 stupňov do 359 stupňov môžu byť vykonávané v letovej hladine

a) 55, 75, 95, 115

b) 45, 65, 85, 105

c) 20, 40, 60, 80

Otázka č. 15
S výnimkou letov na zvláštne účely, t. j. letov pre leteckú záchrannú službu, letov leteckej pátracej a záchrannej služby a letov policajných vrtuľníkov v CTR a týchto letov mimo CTR nad 300 m nad zemou do nadmorskej výšky 1 500 m, pri ktorých pilot nepožaduje poskytovať žiadnu z letových prevádzkových služieb, informácie o zamýšľanom lete musia byť predložené stanovisku letových prevádzkových služieb formou

a) letového plánu

b) oznámenia o lete

c) letového odporučenia

Otázka č. 16
Lety VFR sa nesmú vykonávať, pokiaľ nebolo leteckým úradom stanovené inak, nad letovou hladinou

a) 900 m

b) 3 000 m

c) 6 100 m

Otázka č. 17
Lietadlo rolujúce po prevádzkovej ploche (pred vzletom) musí dať prednosť lietadlu

a) ktoré vzlieta alebo sa nachádza v polohe na vzlet

b) väčšiemu

c) rýchlejšiemu

Otázka č. 18
Na zabránenie zrážky dvoch lietadiel na pohybovej ploche letiska, ak sa križujú dráhy rolujúcich lietadiel, tak lietadlo musí dať prednosť lietadlu

a) rolujúcemu na vzlet

b) rolujúcemu zľava

c) rolujúcemu sprava

Otázka č. 19
Hlásny bod je

a) stanovené zemepisné miesto (zvyčajne s rádionavigačným zariadením), vzhľadom na ktoré sa môže hlásiť poloha lietadla

b) miesto, odkiaľ posádka podáva informácie o polohe, prevádzkových a poveternostných podmienkach letu

c) stanovené zemepisné miesto, ku ktorému sa vzťahujú hlásenia letu

Otázka č. 20
Letová dohľadnosť vo vzdušných priestoroch triedy CDE je vo výške v a nad 3 050 m AMSL, na vykonávanie letov VFR musí byť aspoň

a) 8 km

b) 5 km

c) 3 km