Testy z letectva on-line

Letecké pohonné jednotky X34 - letecký test
(14 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecké pohonné jednotky X34. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Počas chladného počasia je treba pred spustením piestový motor prehriať teplým vzduchom. Je to vtedy, keď teplota okolitého vzduchu je menšia ako

+ 5 stupňov Celzia

- 5 stupňov Celzia

0 stupňov Celzia

Otázka č. 2
Nepriaznivé podmienky pre motor vznikajú počas teplého počasia a pri výkone motora vyššom ako cestovnom, najmä pri stúpaní. Ak sa blížia teploty k povoleným medziam, je najlepšie

obohatiť zmes

zmenšiť prípusť a zvýšiť rýchlosť za cenu menšieho stúpania

prejsť do horizontálneho letu

Otázka č. 3
Pri motorovej skúške je povolený chod pri maximálnom výkone po dobu niekoľkých sekúnd. Je to z dôvodov

hlukového obmedzenia

nepriaznivých podmienok chladenia

nepriaznivých podmienok práce vrtule

Otázka č. 4
Kontrola zapaľovacích magnét pri maximálnom trvalom režime v rámci motorovej skúšky sa vykonáva pri nastavení vrtule na

minimálny uhol

stúpanie

maximálny uhol

Otázka č. 5
Pred spustením leteckého motora pri stredných teplotách sa vstrekuje ručnou pumpičkou palivo do sacieho potrubia. Pre horúci motor po lete

1 - 3 zdvihy pumpičky

sa nevstrekuje

2 - 4 zdvihy pumpičky

Otázka č. 6
Pri zhoršených podmienkach chladenia sa prehrievaniu najviac zahrievaných súčastí zabraňuje pomocou korekcie, použitím

chudobnejšej zmesi

bohatšej zmesi

teoretickej zmesi

Otázka č. 7
Voľnobežný režim sa kontroluje pri nastavení vrtule na

minimálny uhol

maximálny uhol

minimálny i maximálny uhol

Otázka č. 8
Na uľahčenie spustenia sa na magnetá zapojuje spúšťací bzučiak. Jeho prívodný kábel je zapojený

na sekundárne vinutie

na primárne vinutie

priamo na rozdeľovač

Otázka č. 9
Prerušenie činnosti magneta sa uskutoční

rozpojením primárneho okruhu

prepojením primárneho okruhu na krátko

prepojením sekundárneho okruhu na krátko

Otázka č. 10
V polohe prepínača magnét "O" je

u oboch magnét prepojenie primárneho okruhu do skratu a preto nepracujú

u oboch magnét rozpojenie primárneho okruhu a preto nepracujú

odpojené magneto č. 1 od bzučiaka a preto je obtiažne spustenie

Otázka č. 11
Pri motore s jednoduchým karburátorom je zväčšovanie otáčok motora doprevádzané

ochudobňovaním zmesi

automatickým udržovaním zloženia zmesi

obohacovaním zmesi

Otázka č. 12
S výškou klesá merná hmotnosť vzduchu. Pri motore s jednoduchým karburátorom (bez výškovej korekcie) sa s výškou zmes

ochudobňuje

obohacuje

nemení

Otázka č. 13
Aby karburátor vyhovoval leteckej prevádzke, má veľa doplňujúcich zariadení, napr. vhodnosť zmesi s výškou udržuje

prídavná tryska

výšková korekcia

akceleračná tryska

Otázka č. 14
Pri pozorovaní výfukových plynov vo dne značí svetlý dym

spaľovanie abnormálne veľkého množstva oleja

chudobnú zmes

bohatú zmes