Testy z letectva on-line

Aerodynamika Y70 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika Y70. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pri výklzovej zákrute je gulička priečneho relatívneho sklonomeru

a) medzi ryskami

b) mimo rysky dovnútra zákruty

c) mimo rysky von zo zákruty

Otázka č. 2
Správny tvar Bernoulliho rovnice je

a) p +    . v2 = konšt.

b) p +    v2. s = konšt.

c) p. s + q = konšt.

Otázka č. 3
Bod označený na rýchlostnej poláre odpovedá

a) minimálnej rýchlosti

b) optimálnej rýchlosti

c) rýchlosť s minimálnym klesaním

Otázka č. 4
Minimálna rýchlosť kĺzavého letu je na rýchlostnej poláre vyznačená ako bod

a) 1

b) 2

c) 3

Otázka č. 5
Pre aerodynamickú podobnosť platia tieto základné kritériá

a) zhodnosť Re a M pre skutočnosť a modelovaný experiment

b) zhodnosť Re a rýchlosti pre skutočnosť a experiment

c) zhodnosť M a plochy pre skutočnosť a experiment

Otázka č. 6
Kĺzavosťou lietadla nazývame pomer

a) L/H = X/Y = cx/cy

b) L/H = Y/X = cy/cx

c) H/L = Y/X = cy/cx

Otázka č. 7
Pozdĺžnou stabilitnou zásobou nazývame vzdialenosť medzi

a) pôsobiskom vztlaku a ťažiskom

b) pôsobiskom vztlaku a neutrálnym bodom lietadla

c) neutrálnym bodom lietadla a ťažiskom

Otázka č. 8
Aby lietadlo letelo určitým režimom vodorovného letu, je treba, aby pohonná jednotka vyvodila tzv. potrebný výkon, ktorý vyjadruje vzťah

a) Pp = Y. v

b) Pp = X. v

c) Pp = X. v2

Otázka č. 9
Základnými aerodynamickými charakteristikami profilu sú

a) tlakový spád, uhol nábehu, závislosť súčiniteľa odporu od uhla nábehu, maximálna hrúbka profilu

b) závislosť súčiniteľa vztlaku od uhla nábehu (vztlaková čiara), závislosť súčiniteľa vztlaku od súčiniteľa odporu s vyznačením hodnôt uhla nábehu (polára), závislosť súčiniteľa klopivého momentu od uhla nábehu (momentová čiara), rozloženie tlaku po hĺbke profilu

c) polára, vztlaková čiara, momentová čiara, tlakový spád, uhol nábehu, maximálna hrúbka

Otázka č. 10
Čím väčšia bude štíhlosť krídla, tým

a) väčší bude jeho indukovaný odpor

b) menší bude jeho indukovaný odpor

c) sa indukovaný odpor lietadla zväčší

Otázka č. 11
Medzi aerodynamické odľahčenie síl v riadení patrí

a) osové odľahčenie, rohové odľahčenie, vyváženie

b) osové, rohové odľahčenie, statické vyváženie

c) rohové odľahčenie, osové odľahčenie, odľahčovacie plošky

Otázka č. 12
Dĺžku pristátia ovplyvňujú predovšetkým tieto faktory

a) smer a rýchlosť vetra, tiaž lietadla, dĺžka letiska, teplota a hustota vzduchu

b) smer a sila vetra, tiaž lietadla, teplota a hustota vzduchu, sklon VPD, povrch VPD

c) povrch VPD, smer a sila vetra, teplota, sklon VPD, tiaž lietadla

Otázka č. 13
Rýchlostný profil laminárnej vrstvy je na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 14
Stabilita je schopnosť lietadla, ktorá lietadlo

a) po vychýlení z ustáleného letu vráti do pôvodného stavu so zásahom pilota

b) po vychýlení z ustáleného letu uvedie do druhého ustáleného letu bez zásahu pilota

c) po vychýlení z ustáleného letu uvedie do pôvodného stavu bez zásahu pilota

Otázka č. 15
Pre minimálnu rýchlosť v zákrute platí, že je

a) rovnaká ako v horizontálnom priamočiarom lete

b) je väčšia ako v horizontálnom priamočiarom lete

c) je menšia ako v horizontálnom priamočiarom lete

Otázka č. 16
Pri použití vztlakovej klapky sa vztlaková čiara posunie ako na obrázku

a) a

b) b

c) c

Otázka č. 17
Pôsobisko vztlaku profilu je bod

a) ku ktorému je priložený vztlak profilu

b) ku ktorému je súčiniteľ momentu nezávislý na uhle nábehu

c) okolo ktorého sa otáča profil pri torznom namáhaní krídla

Otázka č. 18
Priečnu obratnosť lietadla posudzujeme podľa

a) účinku smerového kormidla

b) účinku výškového kormidla

c) účinku krídielok

Otázka č. 19
Z rovnice rovnováhy síl pri stúpaní lietadla sa vy určí ako

a) vy =

b) vy =

c) vy =

Otázka č. 20
Kormidlo môže byť hmotove

a) vyvážené (ťažisko v závese), odľahčené, rohovo odľahčené

b) čiastočne odľahčené, vyvážené, osovo odľahčené

c) vyvážené (ťažisko v závese), prevyvážené (ťažisko pred závesom), nedovyvážené (ťažisko so závesom)