Testy z letectva on-line

Letecká navigácia Y17 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká navigácia Y17. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Zemepisná dĺžka je vyjadrená:

a) stupňami od nultého poludníka v smere pohybu hodinových ručičiek.

b) stupňami od pólu.

c) stupňami od nultého poludníka od 0o do 180o v smere na východ a západ.

Otázka č. 2
Mapa v merítku 1:500 000, používaná vo všeobecnom (športovom) letectve pre porovnávaciu navigáciu (mapa bývalého Československa z r. 1960) je zhotovená v projekcii:

a) konformnej kužeľovej Lambertovej.

b) Merkátorovej.

c) Gauss-Krügerovej.

Otázka č. 3
Vypočítajte potrebné množstvo LPH, vrátane navigačnej zásoby (45´), pre trať A - B, ak, je dané : Vp = 160 km/h, S = 240 km. Uvažujte so spotrebou 38 l/h, a s letom po okruhu v trvaní 2 x 5´.

a) 69 l

b) 92 l

c) 63 l

Otázka č. 4
Čo sú časové úseky?

a) sú to vyznačené miesta na mape. Úsečky sú zakreslené do mapy buď v pravidelných intervaloch (napríklad 5 min), alebo naprieč význačným orientačným bodom, alebo čiaram. Tieto miesta sú opatrené časom, ktorý pilot vypočítal pred letom.

b) sú to dĺžky úsečiek kolmo k trati, cez ktoré sa pilot nesmie odchýliť od trate letu.

c) sú to dĺžky traťových úsekov.

Otázka č. 5
Najkratšia spojnica na referenčnej guli je:

a) loxodroma.

b) malá kružnica.

c) ortodroma.

Otázka č. 6
Vypočítajte potrebné množstvo LPH, vrátane navigačnej zásoby (45´), pre trať Lučenec - Nitra, ak je dané : Vp = 180 km/h, S = 120 km. Uvažujte so spotrebou 40 l/h, a s letom po okruhu v trvaní 2 x 5´.

a) 69 l

b) 33 l

c) 63 l

Otázka č. 7
Pre približný prevod km/h na m/s možno pri výpočtoch "spamäti" použiť vzťah:

a) km/h : 4 + 10%

b) km/h x 4 - 10%

c) km/h : 4 - 10%

Otázka č. 8
Praktická presnosť v určení relatívneho smerníka pomocou rádiomajáka NDB je:

a) 1o

b) 5o

c) 10o

Otázka č. 9
Magnetický kompas lietadla indikuje hodnotu: E. Z deviačnej tabuľky zistíme, že: d = + 3o, z leteckej mapy zistíme, že: D = - 1o. Aký je kurz zemepisný? (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia)

a) Kz = 088o

b) Kz = 092o

c) Kz = 090o

Otázka č. 10
Priestorová navigácia umožňuje:

a) let po letových cestách, vrátane informácie o výške a čase.

b) let v priestore po letových cestách a aj letových líniách.

c) let lietadla po ľubovoľnej trati aj mimo schválených letových ciest a línií.

Otázka č. 11
Máme dané : Kz = 080o, Km = 086o, Kk = 090o. Aká je deklinácia a deviácia? (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia)

a) D = - 6° d = - 4°

b) D = + 6° d = + 4°

c) D = + 6° d = - 4°

Otázka č. 12
Astronomické svitanie alebo súmrak nastávajú, ak je slnko:

a) 15o pod horizontom.

b) 16o pod horizontom.

c) 18o pod horizontom.

Otázka č. 13
Traťový uhol zemepisný [Tuz] je:

a) uhol, ktorý zviera severná vetva poludníka s kurzom letu.

b) uhol, ktorý zviera severná vetva miestneho poludníka s traťou.

c) uhol, ktorý zviera trať s význačným orientačným bodom.

Otázka č. 14
Let po radiáli, alebo smerníku majáka VOR je:

a) ovplyvňovaný vetrom.

b) rušený nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

c) je prakticky neovplyvňovaný, ak je zabezpečená optická viditeľnosť medzi rádiomajákom a lietadlom.

Otázka č. 15
Vypočítajte potrebné množstvo LPH, vrátane navigačnej zásoby (45´), pre trať Prešov- Lučenec, ak je dané : Vp = 180 km/h, S = 140 km. Uvažujte so spotrebou 40 l/h, a s letom po okruhu v trvaní 2 x 5´.

a) 40 l

b) 68 l

c) 33 l

Otázka č. 16
Trať je:

a) spojnica dvoch bodov, po ktorej má lietadlo letieť.

b) vzdialenosť medzi letiskom vzletu a pristátia.

c) uhol medzi severnou vetvou poludníka a kurzovou čiarou letu.

Otázka č. 17
Pri ortografických projekciách je stred premietania:

a) v strede referenčnej gule.

b) na opačnej strane ako je bod dotyku.

c) v nekonečne.

Otázka č. 18
Máme dané : Kk = 084o, D = - 18o, d = + 4o. Aký je kurz zemepisný a kurz magnetický? (Keď : Kz - kurz zemepisný, Km - kurz magnetický, Kk - kurz kompasový, D - deklinácia, d - deviácia)

a) Km = 066o, Kz = 070o

b) Km = 080o, Kz = 098o

c) Km = 080o, Kz = 062o

Otázka č. 19
Obvod rovníka je približne:

a) 20 000 km

b) 30 000 km

c) 40 000 km

Otázka č. 20
Frekvencia VOLMET-u (napr. VOLMET Bratislava), je publikovaná v AIP-e, časť:

a) COM

b) ATIS

c) GEN