Testy z letectva on-line

Lietadlá Y38 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Lietadlá Y38. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pilot je povinný závadu zistenú po ukončení letu

a) odstrániť

b) nahlásiť technickému personálu po ukončení letu

c) oznámiť výrobcovi

Otázka č. 2
Kovové samonosné nádrže ľahkých lietadiel musia byť vybavené

a) dopravným čerpadlom zaisťujúcim dostatočný tlak v palivovej sústave

b) vzdušnením prepojeným s okolitou atmosférou a vnútornými prepážkami

c) systémom na rýchle vypustenie paliva

Otázka č. 3
Vodivé prepojenie všetkých častí palivovej sústavy

a) zvyšuje jej pevnosť

b) vyrovnáva tepelné rozdiely častí palivovej sústavy

c) zamedzuje možnosť výbojov v systéme

Otázka č. 4
Kyslíkové systémy zabezpečujú

a) kyslík potrebný na správny chod motora vo väčších výškach letu

b) prívod kyslíka do pneumatického systému

c) kyslík na krátkodobý pobyt človeka vo väčších výškach letu

Otázka č. 5
Aerodynamické prostriedky odľahčovania síl v riadení upravujú

a) závesový moment aerodynamických síl na kormidle

b) veľkosť aerodynamickej sily na kormidle

c) rozsah výchyliek kormidla

Otázka č. 6
Obmedzenie rýchlosti pre vychýlenie klapiek je zapríčinené

a) možnosťou poškodenia ovládania klapky

b) nedostatočnou tuhosťou klapky a možnosťou zmeny profilu

c) nárastom plošných aerodynamických síl a možnosťou zbortenia klapky s rastúcou rýchlosťou letu

Otázka č. 7
Potrubie a hadice v palivovej sústave slúžia na

a) prepojenie jednotlivých častí palivového systému

b) naplnenie paliva do palivových nádrží

c) čistenie pretekajúceho paliva

Otázka č. 8
Zaťaženie od podvozku sa najviac prejaví

a) použitím bŕzd pri rolovaní

b) osovou reakciou podvozkovej nohy od pristávacieho nárazu

c) pri rozbehovej fáze letu

Otázka č. 9
Cvičná trieda lietadiel môže vykonávať za letu

a) akékoľvek obraty, pri ktorých sa neprekročí maximálny povolený násobok zaťaženia

b) obraty, ktoré neslúžia iba k normálnemu letu, ale len tie, ktoré sú uvedené v letovej príručke lietadla

c) iba tie obraty, ktoré slúžia k normálnemu letu

Otázka č. 10
Nesprávnym rozložením osôb a nákladu

a) sa nič nestane

b) možno prekročiť povolenú hmotnosť

c) možno prekročiť povolené hodnoty centráže a tak výrazne zhoršiť letové vlastnosti

Otázka č. 11
Aerodynamické prostriedky zvýšenia odporu sú

a) brzdiace klapky na krídlach a brzdiace štítky na trupe

b) aerodynamické plôšky na kormidlách

c) spoilery alebo interceptory kombinované s krídielkami

Otázka č. 12
Pristávacie zariadenie s usporiadaním s predným kolesom pri traverzovom pristátí

a) nemá vplyv na vznik momentu, ktorý zrovnáva alebo vychyľuje os lietadla voči smeru jeho pohybu

b) vytvára destabilizujúci moment, ktorý zväčšuje uhol medzi pozdĺžnou osou lietadla a vektorom jeho pohybu

c) vytvára stabilizujúci moment, ktorý vracia pozdĺžnu os lietadla do smeru jeho pohybu

Otázka č. 13
Hlásiče požiaru sú vybavené

a) svetelnou a akustickou signalizáciou na palube

b) indikáciou tlaku v protipožiarnom systéme

c) ukazovateľom množstva hasiacej látky v systéme

Otázka č. 14
Priehradovú konštrukciu trupu tvoria

a) priestorový nosník z prútov, vystužený nosným poťahom

b) zosilnený poťah a prepážky

c) pozdĺžne priečne a diagonálne prúty, poťah nenosný

Otázka č. 15
Pozdĺžny pevnostný systém krídla tvoria

a) nosníky, pozdĺžniky a nosný poťah

b) nosníky a rebrá

c) poťah a rebrá

Otázka č. 16
Pristávací podvozok s hydraulickým ovládaním je vo vysunutej polohe zamknutý

a) hydraulickými zámkami

b) mechanickými zámkami

c) hydraulickými a mechanickými zámkami

Otázka č. 17
Tlmič bočných kmitov je spravidla

a) hydraulický

b) hydro-pneumatický

c) pneumatický

Otázka č. 18
Riadidlá sú v priamom riadení

a) plochy vytvárajúce potrebnú aerodynamickú silu

b) mechanické prvky prevodu sily v riadení

c) mechanické prvky ovládania riadenia v kabíne

Otázka č. 19
Hlavné časti pneumatickej sústavy tvoria

a) turbína, potrubie, tlakový akumulátor

b) expanzná jednotka, potrubie, ovládacie klapky

c) kompresor, potrubie, pracovný valec, čistiace a odkaľovacie zariadenie

Otázka č. 20
Nosník krídla zachytáva najmä

a) posúvajúce sily od zaťaženia v dotyčnicovej rovine

b) krútiace momenty od zaťaženia pri manévroch

c) ohybové momenty v normálnej rovine