Testy z letectva on-line

Aerodynamika X69 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika X69. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Násobok pri správne vykonanej zákrute je

n =

n =  

n =

Otázka č. 2
Rovnice silovej rovnováhy v správnej zákrute sú (  - uhol náklonu, O - odstredivá sila, Y - vztlak G - tiaž, X - odpor)

O = X. sin G = Y. cos

O = Y. sin G = Y. cos

O = X. cos G = X. sin

Otázka č. 3
Polomer zákruty závisí od náklonu

priamo úmerne

nezávisí

nepriamo úmerne

Otázka č. 4
Polomer zákruty je obmedzený týmito faktormi

násobkom, cx max, maximálnym výkonom motorov

násobkom, cy max, maximálnym výkonom motorov

násobkom, náklonom, odporom lietadla

Otázka č. 5
Na obrázku je znázornená zákruta

sklzová

výklzová

správna

Otázka č. 6
Pre výklzovú zákrutu platí konfigurácia orgánov riadenia

úmerné výchylky nožného a ručného riadenia

nadmerná výchylka nožného riadenia a malý náklon

veľký náklon a malá výchylka nožného riadenia

Otázka č. 7
Pri vykonávaní výklzovej zákruty lietadlo vytáča (pozdĺžna os smeruje)

von zo zákruty

do zákruty

nevytáča vôbec

Otázka č. 8
Pri výklzovej zákrute je gulička priečneho relatívneho sklonomeru

medzi ryskami

mimo rysky dovnútra zákruty

mimo rysky von zo zákruty

Otázka č. 9
Pri vykonaní sklzovej zákruty sa lietadlo vytáča (pozdĺžna os smeruje)

do zákruty

von zo zákruty

nevytáča sa

Otázka č. 10
Pre minimálnu rýchlosť v zákrute platí, že je

rovnaká ako v horizontálnom priamočiarom lete

je väčšia ako v horizontálnom priamočiarom lete

je menšia ako v horizontálnom priamočiarom lete

Otázka č. 11
Pre plné pochopenie stability popisujeme ju s riadením

pevným - ako statickú stabilitu

pevným a voľným

voľným - ako dynamickú stabilitu

Otázka č. 12
Pojem riaditeľnosti lietadla zahrňuje

ovládateľnosť, obratnosť, využiteľnosť, vzlet

ťaživosť, vyvážiteľnosť, obratnosť, vzlet, pristátie

ovládateľnosť, vyvážiteľnosť, ťaživosť, obratnosť

Otázka č. 13
Lietadlo vykonáva okolo osi tieto obraty

klonenie okolo priečnej osi, zatáčanie okolo kolmej osi, klopenie okolo pozdĺžnej osi

klonenie okolo kolmej osi, zatáčanie okolo priečnej osi, klopenie okolo pozdĺžnej osi

klonenie okolo pozdĺžnej osi, zatáčanie okolo kolmej osi a klopenie okolo priečnej osi

Otázka č. 14
Staviteľný stabilizátor zaraďujeme medzi

aerodynamické vyváženie

aerodynamické odľahčenie

statické vyváženie

Otázka č. 15
Na obrázku je znázornený prípad, keď je lietadlo pozdĺžne

staticky stabilné, dynamicky nestabilné

staticky a dynamicky nestabilné

staticky stabilné, dynamicky indiferentné

Otázka č. 16
Na obrázku je znázornený prípad, keď lietadlo je pozdĺžne

staticky a dynamicky stabilné

staticky stabilné, dynamicky indiferentné

staticky stabilné, dynamicky nestabilné

Otázka č. 17
Pri dynamickej stabilite zvažujeme pôsobenie nasledujúcich síl a momentov

aerodynamických

aerodynamických, zotrvačných a síl tiaže

zotrvačných a síl tiaže

Otázka č. 18
Pri statickej stabilite zvažujeme pôsobenie nasledujúcich síl a momentov

aerodynamických

aerodynamických, zotrvačných a síl tiaže

zotrvačných a síl tiaže

Otázka č. 19
Priečnu obratnosť lietadla posudzujeme podľa

účinku smerového kormidla

účinku výškového kormidla

účinku krídielok

Otázka č. 20
Za základné rozdelenie letových vlastností považujeme delenie na

stabilitu s pevným a voľným riadením

stabilitu a riaditeľnosť

statickú a dynamickú stabilitu