Testy z letectva on-line

Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X45 - letecký test
(12 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X45. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Navigačná pomoc sa zvyčajne poskytuje tak, aby bolo zaistené, že lietadlo sa nepriblíži k hranici riadeného vzdušného priestoru na menšiu vzdialenosť, ako je

6 km

10 km

5 km

Otázka č. 2
Minimum radarového rozostupu je

6 km

10 km

15 km

Otázka č. 3
Lety na zvláštne účely sú lety

výcvikové lety vykonávané do výšky 300 m nad zemou

štátne dôležité lety

pre leteckú záchrannú službu

Otázka č. 4
Oznámenie o vzlete na lety na zvláštne účely nad výškou 300 m nad zemou v CTR môže byť najneskôr predložené

pred vzletom s výnimkou letu do identifikačného priestoru

po vzlete

po vzlete do 5 minút

Otázka č. 5
Pre lety do výšky 300 m nad zemou v identifikačnom priestore sa musia požadované informácie pred vstupom do tohoto priestoru oznámiť najneskôr

60 minút vopred

30 minút vopred

pred vstupom

Otázka č. 6
Identifikácia lietadla vo formulári letového plánu sa môže vyjadriť

ICAO označením prevádzkovateľa nasledované označením leteckého spoja

štátnou značkou lietadla

identifikačnou značkou lietadla

Otázka č. 7
Druh letu vo formulári letového plánu sa vyjadruje

G pre všeobecné letectvo

C pre komerčné dopravu

I pre IFR let

Otázka č. 8
Pravidlá letu vo formulári letového plánu sa vyjadrujú

V pre let všeobecného letectva

M pre vojenský let

V pre let VFR

Otázka č. 9
Kategória turbulencie v úplave vo formulári letového plánu sa vyjadruje

H - silná

S - stredná

S - silná

Otázka č. 10
Vo formulári letového plánu S v poli vybavenie znamená štandardné vybavenie a to je

VHF RTF, ADF, VOR, ILS

VHF RTF, ADF, VOR, DME, ILS

VHF RTF, VOR, DME, ILS

Otázka č. 11
Vo formulári letového plánu ZZZZ v poli letiska odletu znamená, že

letový plán bol prijatý počas letu

letisko nemá pridelenú skratku

letisko je aeroklubu

Otázka č. 12
Cestovná rýchlosť vo formulári letového plánu je

traťová rýchlosť

pravá vzdušná rýchlosť

indikovaná vzdušná rýchlosť