Testy z letectva on-line

Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X52 - letecký test
(11 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X52. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Keď do 30 minút alebo do inej dohodnutej doby od vypočítaného času príletu na neriadené letisko nedošlo hlásenie o pristátí, s výnimkou keď o bezpečnosti lietadla a osôb na palube nie sú žiadne pochybnosti, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

neistoty

pohotovosti

tiesne

Otázka č. 2
Keď po vyhlásení obdobia neistoty sú pokusy o nadviazanie spojenia behom ďalších 10 min. naďalej neúspešné a nedošla žiadna správa o lietadle, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

pohotovosti

tiesne

neistoty

Otázka č. 3
Keď lietadlo, ktoré obdržalo povolenie na pristátie, nepristálo počas 5 minút od vypočítaného času pristátia a spojenie s ním nebolo opäť nadviazané, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

pohotovosti

tiesne

neistoty

Otázka č. 4
Keď prišla správa, že schopnosť lietadla sa zhoršila, ale núdzové pristátie zatiaľ nie je nutné, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

pohotovosti

tiesne

neistoty

Otázka č. 5
Keď je známe alebo sa predpokladá, že na lietadle došlo k nezákonnému zásahu, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

pohotovosti

tiesne

neistoty

Otázka č. 6
Keď po vyhlásení obdobia pohotovosti počas ďalších 30 minút nie sú o lietadle žiadne správy, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

tiesne

neistoty

pohotovosti

Otázka č. 7
Keď sa predpokladá, že zásoba pohonných hmôt na palube je vyčerpaná alebo nedostatočná na bezpečné dokončenie letu, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

tiesne

neistoty

pohotovosti

Otázka č. 8
Keď došla správa, že schopnosť lietadla sa zhoršila natoľko, že bude pravdepodobne nútené núdzovo pristáť, oblastné stredisko riadenia oznámi záchrannému koordinačnému stredisku obdobie

tiesne

neistoty

pohotovosti

Otázka č. 9
Akonáhle oblastné stredisko riadenia predpokladá, alebo sa dozvie, že lietadlo je v období neistoty alebo v období pohotovosti, skôr ako to oznámi záchrannému koordinačnému stredisku musí, ak je to možné, oznámiť to

ŠLI

prevádzkovateľovi

leteckému úradu

Otázka č. 10
Na účely poskytovania letových prevádzkových služieb sa používa na spojenie lietadlo - zem

rádiotelegrafia

rádiotelefónia

rádiotelegrafia a rádiotelefónia

Otázka č. 11
Letové prevádzkové služby udržujú bdenie na tiesňovej frekvencii

120, 1 MHz

121, 5 MHz

124, 15 Mhz