Testy z letectva on-line

Letecké pohonné jednotky Y34 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecké pohonné jednotky Y34. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pri kompresii sa pracovná zmes ohrieva, na začiatku kompresie je

a) zmes ochladzovaná stenami

b) zmes ohrievaná od stien

c) vplyv teploty nepatrný

Otázka č. 2
Na uľahčenie spustenia sa na magnetá zapojuje spúšťací bzučiak. Jeho prívodný kábel je zapojený

a) na sekundárne vinutie

b) na primárne vinutie

c) priamo na rozdeľovač

Otázka č. 3
Pre režimy práce leteckého motora s plniacim tlakom nižším ako je tlak atmosférický, je výhodné kompresor vypnúť, pretože sa

a) zmenší spotreba paliva a výkon pritom zostane zachovaný

b) nezmení merná spotreba paliva a výkon motora sa zväčší

c) zväčší výkon motora a zmenší spotreba paliva

Otázka č. 4
V bode 4 na obrázku indikátorového diagramu štvordobého spaľovacieho motora sa

a) otvára sací ventil

b) zatvára výfukový ventil

c) otvára výfukový ventil

Otázka č. 5
Hlavnou prednosťou motora s preplňovaním, oproti nepreplňovanému motoru, je jeho

a) menšia hlučnosť

b) menšia merná hmotnosť motora

c) väčší výkon najmä vo veľkých výškach

Otázka č. 6
S výškou klesá merná hmotnosť vzduchu. Pri motore s jednoduchým karburátorom (bez výškovej korekcie) sa s výškou zmes

a) ochudobňuje

b) obohacuje

c) nemení

Otázka č. 7
Výškový motor má v nominálnej (výpočtovej) výške výkon v porovnaní s výkonom na zemi

a) rovnaký

b) väčší

c) menší

Otázka č. 8
Reduktorom lietadlového piestového motora sa počet otáčok vrtule vzhľadom k otáčkam hriadeľa motora

a) zväčšuje

b) zmenšuje

c) nemení

Otázka č. 9
Pri úplne otvorenej škrtiacej klapke a zvýšení otáčok motora merná spotreba paliva

a) sa nemení

b) rastie

c) klesá

Otázka č. 10
Teoretická spotreba vzduchu zaistí úplné okysličovanie spaliteľných zložiek paliva. Skutočná hmotnosť môže byť odlišná od teoretickej a je charakterizovaná súčiniteľom prebytku vzduchu - označovaným "alfa". Hodnota alfa  1 znamená, že

a) zmes je bohatá, je teda prebytok paliva

b) zmes je chudobná, je teda prebytok vzduchu

c) zloženie zmesi je optimálne

Otázka č. 11
V kľukovom mechanizme pôsobia zotrvačné sily a sily pôsobiace tlakom plynu na piest. Perioda zmeny zotrvačných síl je

a) 360 stupňov

b) 180 stupňov

c) 720 stupňov

Otázka č. 12
Vrtuľová charakteristika vyjadruje závislosť užitočného výkonu motora na otáčkach pri

a) konštantnom nastavení vrtule

b) konštantnom plniacom tlaku a zmenou zaťaženia vrtule

c) premennom plniacom tlaku a zmenou zaťaženia vrtule

Otázka č. 13
Zmena atmosférickej teploty ovplyvňuje teplotu pracovnej zmesi vo valci. Pri inak rovnakých podmienkach pri vzraste atmosférickej teploty, výkon motora

a) rastie

b) prakticky sa nemení

c) klesá

Otázka č. 14
Pri zvýšení okolitého atmosférického tlaku, pri ostatných rovnakých podmienkach, sa výkon motora

a) nemení

b) zvyšuje

c) znižuje

Otázka č. 15
Regulátor konštantných otáčok vrtule (bez ohľadu na jeho princíp) udržuje zvolené otáčky

a) nastavením vrtuľových listov

b) ovládaním vstrekovacieho čerpadla

c) ovládaním škrtiacej klapky

Otázka č. 16
Čierny dym z výfuku pri všetkých režimoch je príznakom

a) nesprávnej funkcie piestových krúžkov

b) motor pracuje s bohatou zmesou

c) spaľuje sa veľmi veľa oleja (chybná funkcia stieracích krúžkov)

Otázka č. 17
Pri zhoršených podmienkach chladenia sa prehrievaniu najviac zahrievaných súčastí zabraňuje pomocou korekcie, použitím

a) chudobnejšej zmesi

b) bohatšej zmesi

c) teoretickej zmesi

Otázka č. 18
Pri zväčšovaní výšky u motora bez kompresora sa merná spotreba paliva zvyšuje, výkon sa

a) zväčšuje

b) zmenšuje

c) nemení

Otázka č. 19
Po vypnutí magnét vypínačom na prístrojovej doske motor pracuje pravidelne ďalej. Príčinou je

a) samozapálenie vplyvom zakarbonovaného spaľovacieho priestoru

b) uvoľnený a odpojený skratovací kábel

c) motor bol odstavený bez predchádzajúceho ochladenia - je prehriaty

Otázka č. 20
Pochod, v ktorom sa mení tepelná energia na mechanickú, nazývame expanzia. Začiatok expanzie sa počíta od

a) hornej úvrate piesta

b) okamihu zážihu

c) okamihu maximálneho tlaku vo valci