Testy z letectva on-line

Rádiotechnika X01 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Rádiotechnika X01. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Elektromagnetické vlny, ktoré sa šíria v blízkosti zemského povrchu, a ktoré sa jeho vplyvom ohýbajú nazývame

priestorová vlna

povrchová vlna

priama vlna

Otázka č. 2
Elektromagnetické vlny, ktoré sa šíria okolo Zeme následkom jednoduchého alebo mnohonásobného odrazu od ionosféry sa nazývajú

povrchová vlna

priama vlna

priestorová vlna

Otázka č. 3
Správne označenie vĺn je v riadku

1-priestorová 2-priama 3-povrchová

1-priama 2-povrchová 3-priestorová

1-priestorová 2-povrchová 3-priama

Otázka č. 4
Na šírenie elektromagnetického vlnenia má najväčší vplyv

troposféra

tropopauza

ionosféra

Otázka č. 5
Ionosféra je z hľadiska vodivosti

úplne nevodivá

dobre vodivá

čiastočne vodivá

Otázka č. 6
Ionosféra sa skladá z

elektrónov a neutrónov

elektrónov a voľných iontov

voľných iontov a neutrónov

Otázka č. 7
Hustota elektrónov v jednotlivých vrstvách ionosféry je

závislá - maximum dosahuje v noci

závislá - maximum dosahuje cez deň

nezávislá od denného chodu

Otázka č. 8
Ionizovaná vrstva, nazývaná "vrstva D" sa nachádza vo výške

250 - 300 km

60 - 80 km

150 - 250 km nad povrchom zeme

Otázka č. 9
Po západe slnka vrstva D

slabne

spája sa s vrstvou E

rýchlo zaniká

Otázka č. 10
Ionizovaná vrstva E má hustotu iónov

závislú od denného chodu s veľkými výkyvmi

závislú od denného chodu s malými výkyvmi

nezávislú od denného chodu

Otázka č. 11
Vrstva F1 v noci

zostáva nezmenená

slabne

spája sa s vrstvou F2

Otázka č. 12
Ionizácia jednotlivých vrstiev ionosféry s výškou

rastie

klesá

je nemenná

Otázka č. 13
Elektromagnetické vlnenie so stúpajúcou frekvenciou sa od ionosféry

odráža viac

odráža menej

nezávisí to na frekvencii

Otázka č. 14
Dosah priestorovej vlny sa s rastúcou výškou odrazovej vrstvy

nemení

znižuje

zvyšuje

Otázka č. 15
Elektromagnetické vlny, ktoré nazývame dlhými vlnami sa šíria

povrchovými vlnami a priestorovými vlnami

povrchovými vlnami

priamymi vlnami

Otázka č. 16
Dlhé vlny sa vplyvom zániku vrstvy D v noci šíria

na väčšie vzdialenosti

na kratšie vzdialenosti

na rovnaké vzdialenosti

Otázka č. 17
Stredné vlny sa vo dne šíria

priestorovou a povrchovou vlnou

priestorovou vlnou

povrchovou vlnou

Otázka č. 18
Ktorý z nasledujúcich obrázkov predstavuje denný a nočný chod ionosféry (plná čiara-vrstva existuje, čiarkovaná čiara-vrstva slabne)

a

b

c

Otázka č. 19
Veľmi krátke vlny sa šíria ako

povrchové

priestorové

priame

Otázka č. 20
Veľmi krátke vlny sa od ionosféry

odrážajú

neodrážajú sa nikdy

odrážajú sa v mimoriadnych prípadoch, v období veľkej slnečnej činnosti