Testy z letectva on-line

Palubné prístroje Y7 - letecký test
(8 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Palubné prístroje Y7. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Námraza sa obyčajne signalizuje

a) poklesom otáčok motora

b) rozsvietením (alebo blikaním) svetla na svetelnom informačnom table

c) ručičkovým ukazovateľom so zabudovaným ukazovateľom teploty vonkajšieho vzduchu

Otázka č. 2
Magnet ako taký je charakteristický

a) pólmi a magnetickým poľom

b) dĺžkou, prierezom a farbou

c) orientáciou voči zemepisným svetovým stranám

Otázka č. 3
Merať vertikálnu rýchlosť ako časovú zmenu výšky letu umožňuje

a) sústava dvoch alebo viac tlakomerných krabíc

b) uzavretá mäkká tlakomerná krabica

c) tlakomerná krabica a vhodne umiestnená kapilára

Otázka č. 4
Polohu osi rotácie zotrvačníka umelého horizontu udržuje

a) elektrolytická alebo ortuťová libela

b) korekčné zariadenie spolu so snímačom na určenie polohy osi

c) len korekčné zariadenie prístroja

Otázka č. 5
Indikovaná rýchlosť je dôležitá z hľadiska

a) navigácie

b) aerodynamiky

c) aeroelastických javov na lietadle

Otázka č. 6
Základnou vlastnosťou točiaceho sa zotrvačníka s tromi stupňami voľnosti je

a) sledovať pohyby lietadla v priestore

b) schopnosť merať uhlové rýchlosti pootočenia lietadla okolo niektorej osi

c) udržiavať v stálej polohe svoju os rotácie

Otázka č. 7
Magnetizmus ako fyzikálny jav môže byť

a) prirodzený a umelý

b) len prirodzený

c) len umelo vytváraný

Otázka č. 8
Každý umelý horizont musí byť vybavený

a) ovládacím prvkom na nastavenie tlakovej stupnice

b) osvetlením a signalizáciou správnej činnosti

c) kompenzačnou tabuľkou pozdĺžnych a priečnych náklonov