Testy z letectva on-line

Letecké pohonné jednotky Y31 - letecký test
(14 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecké pohonné jednotky Y31. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Veľmi chudobná zmes a malý predstih zážihu spôsobí dohorievanie zmesi i počas výfuku. Pri expanzii sa v týchto podmienkach odovzdávanie tepla do motora

a) nemení

b) zväčšuje

c) zmenšuje

Otázka č. 2
Pred spustením leteckého motora pri stredných teplotách sa vstrekuje ručnou pumpičkou palivo do sacieho potrubia. Pre horúci motor po lete

a) 1 - 3 zdvihy pumpičky

b) sa nevstrekuje

c) 2 - 4 zdvihy pumpičky

Otázka č. 3
Pri poklese plniaceho tlaku a pri konštantných otáčkach motora sa výkon piestového motora

a) zvyšuje

b) nemení sa

c) zmenšuje

Otázka č. 4
Na obrázku je zobrazená schéma

a) plavákového karburátora

b) vstrekovacieho čerpadla

c) membránového karburátora

Otázka č. 5
Pod pojmom vyváženie motora rozumieme vyváženie zotrvačných síl

a) posuvne sa pohybujúcich hmôt

b) otáčajúcich sa hmôt

c) posuvne sa pohybujúcich a otáčajúcich sa hmôt

Otázka č. 6
Označme: Pe = užitočný výkon, Ps - stratový výkon, Pi - indikovaný výkon, potom

a) mechanická účinnosť = Pe / (Pe - Ps)

b) mechanická účinnosť = Pe / (Pe + Ps)

c) mechanická účinnosť = Pe / (Pe / Ps)

Otázka č. 7
Pri konštantných otáčkach motora a poklese plniaceho tlaku sa hodinová spotreba paliva

a) zväčšuje

b) zmenšuje

c) nemení

Otázka č. 8
Zapaľovanie magnetové (celá zapaľovacia sústava)

a) je závislé na iných zariadeniach

b) je úplne nezávislé na iných zariadeniach

c) pracuje len keď je palubný istič štartéra v polohe zapnutý

Otázka č. 9
Nevhodné zoriadenie alebo chybné zapaľovanie môže spôsobiť aj neskorý zážih, vplyvom ktorého sa znižuje výkon motora, teplota výfukových plynov sa zvyšuje a merná spotreba paliva sa

a) zvyšuje

b) znižuje

c) nemení

Otázka č. 10
Mechanická práca je mimo iné ovplyvnená prívodom tepla a tepelnou účinnosťou. So zväčšovaním kompresného pomeru sa mechanická práca

a) nemení

b) zmenšuje

c) zväčšuje

Otázka č. 11
Označme: ETA (e) - celková účinnosť, ETA (i) - indikovaná účinnosť, ETA(m) - mechanická účinnosť. Vzájomný vzťah je

a) ETA (e) = ETA (i) / ETA (m)

b) ETA (e) = ETA (i) x ETA (m)

c) ETA (e) = ETA (i) - ETA (m)

Otázka č. 12
Pri konštantných otáčkach motora a konštantnom plniacom tlaku 1. 0, výkon pri vypnutom kompresore bude v porovnaní s režimom, kedy je kompresor zapnutý

a) väčší

b) menší

c) nezmenený

Otázka č. 13
Včasnosť a dokonalosť spaľovania majú rozhodujúci vplyv na prácu získanú za skutočný pracovný obeh. Optimálny predstih zaručuje

a) maximálnu expanznú prácu

b) minimálnu kompresnú prácu

c) maximálny rozdiel expanznej a kompresnej práce

Otázka č. 14
Prerušenie činnosti magneta sa uskutoční

a) rozpojením primárneho okruhu

b) prepojením primárneho okruhu na krátko

c) prepojením sekundárneho okruhu na krátko