Testy z letectva on-line

Letecké pohonné jednotky Y32 - letecký test
(11 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecké pohonné jednotky Y32. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Označme: kg - jednotka hmotnosti, h - hodina, l - jednotka objemu (liter), kW - jednotka výkonu

a) rozmer mernej spotreby paliva = (kg/kWh)

b) rozmer mernej spotreby paliva = (kg/l)

c) rozmer mernej spotreby paliva = (kg/kg)

Otázka č. 2
Počas horúceho počasia sa zmes na spustenie

a) nastaví na bohatú

b) nastaví na chudobnú

c) nastaví na neutrálnu

Otázka č. 3
Ktorý z nasledujúcich redukčných pomerov vrtuľového reduktora zaistí najvyššie otáčky vrtule (pri rovnakých otáčkach motora)

a) 16 : 9

b) 16 : 7

c) 3 : 2

Otázka č. 4
Je snahou získať pri danom objeme motora maximálnu prácu, preto je dôležité naplniť pri daných podmienkach maximálne množstvo vhodnej pracovnej zmesi. To charakterizuje súčiniteľ plnenia, definovaný ako

a) pomer skutočnej a teoretickej hmotnosti vzduchu privedeného do valca počas plnenia

b) rozdiel teoretickej a skutočnej hmotnosti vzduchu na naplnenie pracovného valca

c) pomer teoretickej a skutočnej hmotnosti vzduchu privedeného do valca počas plnenia

Otázka č. 5
Pracovná zmes horí len v určitom rozmedzí svojho zloženia. Veľmi bohatá zmes horí pomalšie. Praktické ochudobňovanie alebo obohatenie zmesi je limitované

a) porušením rovnorodosti spaľovania a následnou nepravidelnosťou chodu motora

b) zvýšením teploty hláv valcom vplyvom zmenšenia rýchlosti spaľovania

c) nedokonalým spaľovaním s vylučovaním uhlíka a dymením z výfuku

Otázka č. 6
Pri pozorovaní výfukových plynov vo dne značí svetlý dym

a) spaľovanie abnormálne veľkého množstva oleja

b) chudobnú zmes

c) bohatú zmes

Otázka č. 7
Podľa spôsobu prestavovania listov sa staviteľné vrtule rozdeľujú na

a) mechanické a hydropneumatické

b) mechanické, hydraulické a elektrické

c) hydraulické a elektromagnetické

Otázka č. 8
Na obrázku je zobrazená schéma (z1, z2 - počet zubov)

a) súosového reduktora tvoreného čelnými ozubenými kolesami

b) súosového reduktora tvoreného kuželovými ozubenými kolesami

c) nesúosového reduktora

Otázka č. 9
Nepriaznivé podmienky pre motor vznikajú počas teplého počasia a pri výkone motora vyššom ako cestovnom, najmä pri stúpaní. Ak sa blížia teploty k povoleným medziam, je najlepšie

a) obohatiť zmes

b) zmenšiť prípusť a zvýšiť rýchlosť za cenu menšieho stúpania

c) prejsť do horizontálneho letu

Otázka č. 10
Počas chladného počasia je treba pred spustením piestový motor prehriať teplým vzduchom. Je to vtedy, keď teplota okolitého vzduchu je menšia ako

a) + 5 stupňov Celzia

b) - 5 stupňov Celzia

c) 0 stupňov Celzia

Otázka č. 11
Spaľovacie motory sú chladené vzduchom alebo kvapalinou. Zmena zaťaženia motora sa na tepelnom stave motora (kolísanie teploty) prejavuje viac pri motore chladenom

a) kvapalinou

b) vzduchom

c) oboma rovnako