Testy z letectva on-line

Aerodynamika 12 - letecký test
(10 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika 12. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Polára profilu je závislosť

cy na cx

cx na cy a uhlu nastavenia profilu

cy na cx a uhlu nábehu

Otázka č. 2
Indukovaná rýchlosť vzniká vplyvom vyrovnávania tlakov pod a nad krídlom a ich výslednica má smer

zhora dole kolmo na tetivu

zhora dole kolmo na strednú krivku

zhora dole kolmo na nabiehajúci prúd

Otázka č. 3
Ohnutie konca krídla smerom nahor nazývame

winglet

koncový oblúk

slot

Otázka č. 4
Ohnutie konca krídla smerom nahor alebo dole má za účinok

zväčšenie vztlaku

zväčšenie odporu

zmenšenie indukovaného odporu

Otázka č. 5
Pri lete nízka nad zemou vzniká tzv. prízemný efekt, ktorý spôsobí, že sa

vztlak lietadla zväčší

indukovaný odpor lietadla zväčší

indukovaný odpor lietadla zmenší

Otázka č. 6
Čím väčšia bude štíhlosť krídla, tým

väčší bude jeho indukovaný odpor

menší bude jeho indukovaný odpor

sa indukovaný odpor lietadla zväčší

Otázka č. 7
Polára lietadla predstavuje závislosť

súčiniteľov cX a cY od uhla kĺzania

súčiniteľov cX a cY od uhla nábehu

súčiniteľov cm a cX od uhla nábehu

Otázka č. 8
Vztlak vznikajúci na profile pôsobí kolmo na

vektor nabiehajúceho nerozrušeného prúdu

tetivy

strednú krivku

Otázka č. 9
Vztlaková čiara profilu je závislosť

cY od uhla nábehu

cY od cX

cX od uhla nábehu

Otázka č. 10
Uhol nábehu zviera vektor nabiehajúceho prúdu vzduchu s

strednou hrivkou profilu

výslednou aerodynamickou silou

tetivou profilu