Testy z letectva on-line

Elektrotechnika 4 - letecký test
(9 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Elektrotechnika 4. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Princíp elektromagnetickej indukcie je využitý pri

konštrukcii akumulátorov

konštrukcii elektrických strojov

konštrukcii elektromagnetov

Otázka č. 2
Na meranie parametrov elektrickej siete na lietadle sa väčšinou používajú

voltmetre a ampérmetre

watmetre alebo iný ekvivalent na meranie výkonu

selsyny

Otázka č. 3
Striedavá elektrická sieť na palube lietadiel pracuje s týmito hodnotami napätia a frekvencie

220 V, 50 Hz

27 V, 500 Hz

36, resp. 115 V, 400 Hz

Otázka č. 4
Meniče elektrickej energie sa v zásade delia na

mechanické

s transformátorom alebo usmerňovačom

rotačné a stacionárne

Otázka č. 5
Množstvo spotrebičov zapojených na zdroj elektrickej energie sa riadi jeho

napätím

vzájomným zapojením

výkonom

Otázka č. 6
Jednotlivé články v akumulátorovej bateérií na lietadle sú obyčajne zapojené

v sérii

paralelne

sériovo-paralelne

Otázka č. 7
Jednosmerné elektrické siete lietadiel majú napätie základnej siete

24 V

32 V

27 V

Otázka č. 8
Na reguláciu napätia leteckého dynama sa používa

vibračný alebo uhlíkový regulátor

zariadenie na udržiavanie stálych otáčok

ručný regulátor budiaceho prúdu

Otázka č. 9
Magnetická indukcia je jav súvisiaci s

všeobecným magnetickým poľom (napr. cievky)

magnetickým poľom Zeme

len magnetickým poľom permanentného tyčového magnetu