Testy z letectva on-line

Letecká angličtina B 8 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká angličtina B 8. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Anglický výraz dashboard znamená v slovenčine:

letka

riadiaci panel, prístrojová doska

výmena oleja

Otázka č. 2
Slovenský výraz palubná / prístrojová doska znamená v angličtine:

man hour maintenance

dashboard

flight hour

Otázka č. 3
Slovenský výraz rozpätie krídel znamená v angličtine:

dashboard

wingspan

airframe

Otázka č. 4
Anglický výraz ID lighting znamená v slovenčine:

kontrola letovej prevádzky

identifikačné osvetlenie

nasatie vtáka

Otázka č. 5
Anglický výraz no-load speed znamená v slovenčine:

voľnobežné otáčky

chvostové plochy

výklenok pre podvozok

Otázka č. 6
Anglický výraz propulsion unit znamená v slovenčine:

pohonná jednotka

palivová nádrž, palivový článok

stupeň pripravenosti

Otázka č. 7
Slovenský výraz drak lietadla znamená v angličtine:

airframe

relight capabilty

flight hour

Otázka č. 8
Slovenský výraz letecký manuál znamená v angličtine:

glide slope intercept point

emergency landing

flight manual

Otázka č. 9
Slovenský výraz navádzanie znamená v angličtine:

multimode radar

guidance

engine bay

Otázka č. 10
Slovenský výraz ostrý náboj znamená v angličtine:

near-real-time

electrically conductive coatings

live round

Otázka č. 11
Slovenský výraz palivové čerpadlo znamená v angličtine:

fuel pump

flame detector sensor

guidance

Otázka č. 12
Anglický výraz drag chute znamená v slovenčine:

trup

letecký / vzdušný most

brzdiaci padák

Otázka č. 13
Anglický výraz oil changes znamená v slovenčine:

výmena oleja

turbovrtuľový pohon

výkon motora

Otázka č. 14
Anglický výraz combat znamená v slovenčine:

bojové akcie

letecký / vzdušný most

prídavné vonkajšie nádrže

Otázka č. 15
Anglický výraz practice bomb znamená v slovenčine:

vojenská letecká základňa

generálna oprava

cvičná letecká puma

Otázka č. 16
Slovenský výraz zadná kabína znamená v angličtine:

aft cockpit

ejection seat

non-afterburning

Otázka č. 17
Anglický výraz gun znamená v slovenčine:

vysoko namáhané oblasti

doba chodu motora

kanón

Otázka č. 18
Anglický výraz thrust znamená v slovenčine:

voľnobežné otáčky

trup

ťah (motora)

Otázka č. 19
Slovenský výraz pohonná turbína znamená v angličtine:

transport air force

power turbine

short take-off vertical landing

Otázka č. 20
Slovenský výraz náklady po dobu životnosti znamená v angličtine:

payload

life cycle costs

ground support