Testy z letectva on-line

Letecká angličtina - Lietanie - letecký test
(24 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká angličtina - Lietanie. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Slovenský výraz kĺzanie po krídle / bočenie znamená v angličtine:

sideslip

fuel burn

air-to-fuel ratio

Otázka č. 2
Slovenský výraz letecký manuál znamená v angličtine:

glide slope intercept point

emergency landing

flight manual

Otázka č. 3
Anglický výraz pilot instructor znamená v slovenčine:

palivová nádrž, palivový článok

pilot - inštruktor

piestový motor

Otázka č. 4
Slovenský výraz uhol nábehu znamená v angličtine:

agility

angle of attack

wing

Otázka č. 5
Slovenský výraz rázová vlna znamená v angličtine:

data recording system

surge

burner

Otázka č. 6
Anglický výraz data link capability znamená v slovenčine:

nosná raketa

skupina lietadiel

možnosť komunikácie / zdieľanie dát

Otázka č. 7
Slovenský výraz avionika znamená v angličtine:

avionics

by-pass turbojet engine

radar warning receiver

Otázka č. 8
Slovenský výraz krátky vzlet s vertikálnym pristátím znamená v angličtine:

short take-off vertical landing

electrically conductive coatings

flutter

Otázka č. 9
Anglický výraz air traffic control znamená v slovenčine:

turbohriadeľ

výstuhy trupu

kontrola letovej prevádzky

Otázka č. 10
Anglický výraz drag chute znamená v slovenčine:

trup

letecký / vzdušný most

brzdiaci padák

Otázka č. 11
Anglický výraz airlift znamená v slovenčine:

ochrana proti oslneniu

námorná hliadka

letecký / vzdušný most

Otázka č. 12
Slovenský výraz letová hodina znamená v angličtine:

flight hour

altitude system

avionics

Otázka č. 13
Slovenský výraz strategické rozmiestnenie ovládačov znamená v angličtine:

center line

ejection seat

hands-on controls

Otázka č. 14
Anglický výraz turbo-prop znamená v slovenčine:

letová spôsobilosť

turbovrtuľový pohon

hriadeľ

Otázka č. 15
Anglický výraz engine operating time znamená v slovenčine:

doba chodu motora

profil krídla

nechladená turbína

Otázka č. 16
Slovenský výraz dopravné letectvo znamená v angličtine:

flutter

ground support

transport air force

Otázka č. 17
Anglický výraz no-load speed znamená v slovenčine:

voľnobežné otáčky

chvostové plochy

výklenok pre podvozok

Otázka č. 18
Slovenský výraz čakací priestor znamená v angličtine:

tail

surge

staging area

Otázka č. 19
Anglický výraz pitch znamená v slovenčine:

možnosť komunikácie / zdieľanie dát

výškomer

klopenie

Otázka č. 20
Slovenský výraz osa letu znamená v angličtine:

landing lights

center line

nozzle

Otázka č. 21
Anglický výraz magnetic variation znamená v slovenčine:

magnetické deklinácie

výškomer

otáčkomer

Otázka č. 22
Anglický výraz group znamená v slovenčine:

výkon motora

suchý ťah (bez prídavného spaľovania)

letka

Otázka č. 23
Slovenský výraz miesto pristátia znamená v angličtine:

glide slope intercept point

engine core

infrared homing missiles

Otázka č. 24
Anglický výraz cell znamená v slovenčine:

skupina lietadiel

tesnenie

letový výkon