Testy z letectva on-line

Letecká doprava - letecký test
(5 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká doprava. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Vojenské letiská

okruh užívateľov letiska stanoví na návrh jeho prevádzkovateľa Letecký úrad

prijímajú v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti všetky lietadlá

sú letiská pre potreby armády Slovenskej republiky

Otázka č. 2
Verejné letiská

okruh užívateľov letiska stanoví na návrh jeho prevádzkovateľa Letecký úrad

prijímajú v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti všetky lietadlá

sú letiská pre potreby armády Slovenskej republiky

Otázka č. 3
Neverejné letiská

prijímajú v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti všetky lietadlá

sú letiská pre potreby armády Slovenskej republiky

okruh užívateľov letiska stanoví na návrh jeho prevádzkovateľa Letecký úrad

Otázka č. 4
Letiská sa delia podľa technických podmienok, prevádzkových podmienok a základného určenia na letiská:

vnútroštátne a medzinárodné

asfaltové, trávnaté a betónové

letiská do 3.000 m, letiská nad 3.000 m a samostatné heliporty

Otázka č. 5
Letiskové poplatky sú

poplatky stanovené letiskom, t.j. managementom letiska

poplatky stanovené štátom alebo mestom, v ktorom sa nachádza letisko, z ktorého odlietate alebo cez ktoré prestupujete

odmeny, ktoré hradí letisko leteckej alebo prepravnej spoločnosti za to, že pristáva práve na ich letisku