Testy z letectva on-line

Letecká meteorológia 13 - letecký test
(14 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Letecká meteorológia 13. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Cumulonimbus - Cb je:

hustý a vysoký oblak s mohutným vertikálnym vývojom v tvare hory alebo obrovskej veže. Časť vrcholu je obvykle hladká, vláknitá alebo rebrovitá a temer vždy sploštená.

priehľadný belavý závoj s vláknitou štruktúrou alebo bez zjavnej štruktúry. Na Cs vznikajú halové javy.

vrstva skladajúca sa z elementov pripomínajúcich dlaždice, je sivej farby s tmavými miestami. Vzniká rozlievaním cumulov do vrstvy alebo zo stratusu pri turbulentnom pohybe.

Otázka č. 2
Anticyklóna, tlaková výš je:

oblasť, v ktorej je nižší tlak vzduchu (menej vzduchu) ako v jeho strede

oblasť, v ktorej je vyšší tlak vzduchu (viac vzduchu) ako v okolí

oblasť, v ktorej je nižší tlak vzduchu (menej vzduchu) ako v okolí

Otázka č. 3
Keď je smer vetra poznateľný podľa pohybu dymu, vietor však nepohybuje veternou ružicou, jedná sa o:

slabý vietor

vánok

bezvetrie

Otázka č. 4
Periodické pohyby zemskej atmosféry vyvolané gravitačným účinkom Mesiaca a Slnka, ktoré sa vzhľadom na malú hustotu atmosféry prejavujú len nevýznamným kolísaním tlaku vzduchu sa nazývajú:

tropická noc

studený front

slapové javy

Otázka č. 5
Polárny vzduch - PV:

je vzduch, ktorý získal svoje vlastnosti v premenlivých anticyklónach miernych šírok medzi 40-700 z. š.

pochádza zo subtropických maxím okolo 30-40 rovnobežky, v lete môže pochádzať i z pevninských miním

pochádza z tlakových maxím nad ľadovou a snehovou pokrývkou severne od 70. rovnobežky

Otázka č. 6
Teplota vzduchu sa meria

vo výške 0 m t.j. na povrchu zeme

vo výške 2 m nad povrchom

vo výške 10 m nad povrchom

Otázka č. 7
Hmla:

znižuje viditeľnosť pod 5 km

znižuje viditeľnosť pod 0,5 km

znižuje viditeľnosť pod 1 km

Otázka č. 8
Stratus - St je:

oddelené oblaky v tvare vlákien, pruhov a menších plôch. Majú vláknitú štruktúru a hodvábny lesk.

menšie či väčšie plochy bielej alebo sivej farby, ktoré sa skladajú z elementov tvaru valov - pásov, radov alebo jednotlivých oválnych elementov.

vrstva oblakov s nízkou jednoliatou sivou základňou. Zo stratusu môžu vypadávať zrážky - mrholenie.

Otázka č. 9
Zvrstvenie vzduchu vo vrstve inverzie je

stabilné

indiferentné

instabilné

Otázka č. 10
Cumulus - Cu je:

hustý a vysoký oblak s mohutným vertikálnym vývojom v tvare hory alebo obrovskej veže. Časť vrcholu je obvykle hladká, vláknitá alebo rebrovitá a temer vždy sploštená.

oddelené oblaky s ostrými obrysmi, vyvíjajú sa vertikálne v tvare kôp alebo veží, ich horná kypiaca časť má tvar karfiolu.

sivá tmavá vrstva, vplyvom vypadávajúcich zrážok má neostré obrysy.

Otázka č. 11
Teplota rosného bodu je:

teplota, pri ktorej sa ochladzujúci vzduch stane nasýtený vodnou parou - jeho relatívna vlhkosť vzrastie na 50 %.

teplota, pri ktorej sa ochladzujúci vzduch stane nasýtený vodnou parou - jeho relatívna vlhkosť klesne pod 0 %.

teplota, pri ktorej sa ochladzujúci vzduch stane nasýtený vodnou parou - jeho relatívna vlhkosť vzrastie na 100 %.

Otázka č. 12
Vietor je

horizontálne prúdenie (premiestňovanie) vzduchu

premiešavanie vzduchových častíc

vertikálny pohyb vzduchu

Otázka č. 13
Teplotnou inverziou rozumieme

pokles teploty s výškou

teplota sa s narastajúcou výškou nemení

nárast teploty s výškou

Otázka č. 14
Nadmorská výška, v ktorej sa padajúce tuhé zrážky menia na dážď je:

hranica dažďa

hranica zmeny

hranica sneženia